ABECEDA FINANCIÍ – SSE Composite

SSE Composite je akciový index šanghajskej burzy. Jeho výpočet sa robí od decembra 1990, základná hodnota je 100 bodov. Pri výpočte sa zohľadňujú denné hodnoty cien všetkých akcií obchodovaných v zoznamoch A a B Šanghajskej burzy. 12. júna 2015 index vyvrcholil na úrovni 5166,35 jednotiek, no v dôsledku kolapsu čínskeho akciového trhu klesol a 22. augusta stál na úrovni 3509,98. Predchádzajúci vrchol na 6092 bol zaznamenaný 19. októbra 2007, ale potom v priebehu roka klesol pod 2000 bodov.