ABECEDA FINANCIÍ – ADR

Čo je americký depozitný doklad (ADR)? Termín americký depozitný certifikát (ADR) sa vzťahuje na obchodovateľný  certifikát vydaný americkou depozitnou bankou, ktorý predstavuje určitý počet akcií – zvyčajne jednu akciu – akcií zahraničnej spoločnosti. ADR sa obchoduje na amerických akciových trhoch ako akékoľvek domáce akcie.

ADR ponúkajú americkým investorom spôsob nákupu akcií na zámorských trhoch, ktoré by inak neboli dostupné. Z toho profitujú aj zahraničné firmy, keďže ADR im umožňujú prilákať amerických investorov a kapitál bez problémov a nákladov spojených s kótovaním na amerických burzách.