Zúrik: Automatizácia a robotizácia nám úplne umožňujú nahradiť bežné pracovné pozície

BRATISLAVA – Stále rastúci segment bezpečnostných služieb trápi problém spojený s nedostatkom personálu. Ich činnosť však v mnohom začínajú suplovať moderné technológie.

Podľa manažéra  pre Slovensko firmy M2C Slovakia, Petra Kozáčka je nedostatok ľudí  až v posledných rokoch
alarmujúci. „Momentálne sa navyšujú a narovnávajú mzdy na trhu.

Snažíme si zamestnancov vychovávať vo vlastných radách a zostavovať pre nich veľmi dôsledné systémy benefitov a bonusov.
Zameriavame sa aj na ich kariérny rast tak, aby od nás nemali dôvod odchádzať, a my sme držali čo najnižšiu možnú mieru fluktuácie,“ vysvetľuje s tým, firma že M2C zamestnáva na Slovensku vyše 500 zamestnancov.

Predseda českej pobočky Medzinárodnej asociácie bezpečnostného managementu (ASIS), Jaromír Průša sa domnieva, že za vyššiu kvalitu sa bude musieť začať viac platiť.

„Ak chcete mať kvalitnejší personál sústrediaci sa na ochranu a zabezpečenie sídla vašej spoločnosti, pravdepodobne sa
stretnete aj s výrazne vyššími nákladmi,“ dodáva Průša.

Na pracovnom trhu chýbajú kvalifikovaní odborníci. Pomôcť môžu moderné technológie. Cesta, ako sa vyrovnať s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, môže byť aj znižovanie personálneho obsadenia zavádzaním moderných riešení. V M2C sa rieši nedostatok pracovnej sily formou vzdialeného dohľadu z centra Space, o ktorý je momentálne medzi klientami veľký záujem.

 

Centrá dohľadu  s dispečermi, inteligentnými kamerovými systémami a analytickými softvérmi nahradzujú klasické pozície bezpečnostných pracovníkov v priemyselných a logistických areáloch.

Peter Kozáček.

„Automatizácia a robotizácia nám úplne umožňujú nahradiť bežné pracovné pozície,“ doplnil Patrik Zúrik, riaditeľ pre podnikanie  v spoločnosti Mark2 Corporation Slovakia.

Okrem toho, že vzdialený dohľad umožňuje šetrenie ľudských zdrojov, vie tiež efektívne ušetriť energie. Sledovaný objekt je možné napríklad vybaviť rôznymi senzormi, ktoré opäť v spolupráci s analytickými softvérmi sledujú spotrebu energií a upozorňujú na anomálie.

„Softvér na základe vonkajších vplyvov a nazbieraných veličín generuje úsporu, a to už v prípade monitorovania únikov
energií, vody, plynu, pričom komplexne znižuje celkovú spotrebu. Dopyt po integrácii služieb je stále výraznejší,“ vraví Peter Kozáček z M2C Slovakia.

M2C je česká spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá má dnes takmer 8 500 zamestnancov v 13 európskych krajinách. M2C pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov a radí sa medzi najprogresívnejšie pobočky holdingu, ktorý má sídlo v Prahe, v Českej republike.

M2C Slovakia poskytuje komplexné služby integrovaného manažmentu nehnuteľností  s dôrazom na technologické
riešenia. Na Slovensku, v Bratislave sídli aj vlastná pobočka – pracovisko dohľadu centra M2C Space.

Aktuálne tu firma vybudovala miestnosť pre prezentáciu najnovších technológií, s ktorými M2C Slovakia pracuje. M2C zamestnáva na Slovensku vyše 500 zamestnancov.

Softvér a kamery zvládnu sledovať takmer čokoľvek Centrum dohľadu Space prepája softvérovú analýzu javov, ktoré sledujú kamery, s asistenciou preškolených operátorov.