Zomrela vedkyňa a intelektuálka Martina Lubyová

Martina Lubyová (* 12. máj 1967, Bratislava – † 20. november 2023) bola slovenská akademička a od 13. septembra 2017 do 21. marca 2020 ministerka školstva.

Odborne sa zaoberala trhom práce, migráciou, integráciou a celoživotným vzdelávaním.

Magisterské štúdium biofyziky absolvovala v roku 1991 na vtedajšej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.Titul doktora práv získala v roku 1999 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.  Doktorát zo štatistiky získala v tom istom roku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Druhý doktorát z ekonómie získala v roku 2002 na State University of New York a Centre for Graduate Education – Economics Institute v Prahe.

Popritom pracovala ako Vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu SAV Bratislava, 1995 – 2000 a právna poradkyňa 1999 – 2000 Ministerstva financií SR. Bola riadnou členkou – akademičkou Európskej akadémie vied a umení.

Od roku 2000 do roku 2010 pracovala pre Medzinárodnú organizácia práce (International Labour Organization – ILO) väčšinou s pôsobiskom v Moskve.

Od roku 2010 pracovala a od roku 2013 riadila Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied. Ten bol spolu s Ústavom experimentálnej psychológie a Spoločenskovedným ústavom k 1. októbru 2015 začlenený do novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vyučovala štatistiku a sociálnu štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Od júna 2017  bola tiež členkou Predsedníctva SAV.

Zomrela 20. novembra 2023 po dlhej a ťažkej chorobe.