PMÚ: konanie voči telekomunikačnej skupine O2

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 14. 11. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie.

Tá pozostáva  v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Emirates Telecomunications Group Company PJSC (Spojené arabské emiráty) nad spoločnosťou PPF Telecom Group B.V. (Holandsko), a tým nepriamo aj nad slovenskou telekomunikačnou skupinou O2.

Obe tieto spoločnosti sú telekomunikačnými operátormi. Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.