Železnice si neplnia základné ciele stratégie

BRATISLAVA – Štátne inštitúcie nesplnili za dvadsať rokov ani jeden z 22 cieľov  stratégií modernizácie železničných koridorov zaradených do európskeho systému TEN–T.

Podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR ku koncu roku 2020 bola zmodernizovaná len tretina hlavných tratí za 1,6 miliardy eur a aktuálne sa pracuje na úsekoch v celkovej dĺžke 74 kilometrov. Do roku 2030 je však potrebné modernizovať ešte 563 km tratí, pričom náklady na ich komplexnú rekonštrukciu sa odhadujú na 5,6 mld. eur. „Na takmer nulové plnenie cieľov súvisiacich s modernizáciou hlavných železničných tratí má zásadný vplyv nedostatok financií a absencia udržateľného systému viaczdrojového financovania. Ostatné dve desaťročia riešime kľúčové projekty dopravnej infraštruktúry výlučne z európskych zdrojov, čo je nesystémové a neudržateľné“, približuje na základe záverov analytického komentára Najvyššieho kontrolného úradu jeho podpredseda Ľubomír Andrassy.

Príklad dobrej praxe ponúka slovenskému rezortu dopravy Česká republika, kde úspešne funguje štátny fond dopravnej infraštruktúry, v ktorom sa kumulujú financie z viacerých zdrojov a vďaka tomu môžu zodpovedné inštitúcie realizovať významné projekty súvisiace okrem iného s modernizáciou železničných koridorov, výstavbou nových úsekov diaľnic či rýchlostných ciest, ale aj rozširovaním existujúcich cyklistických chodníkov.