K deficitom druhého piliera pribudne ďalší

BRATISLAVA –  Návrh dôchodkového zákona má pozitíva a aj negatíva. 

Treba si pripomenúť, že keď sa zavádzali povinné dôchodkové fondy, alebo druhý pilier,  prispievalo sa do nich 20 % z vymeriavacieho základu. Ekonómovia, ktorých v tom čase viedol Ľudovít Ódor vypočítali, že vďaka tomu sa deficit verejných financií zvýši o 1 %. Predpoveď nevyšla. Preto sa podiel príspevku zmenšil. Dnes sa deficit opäť zvýši zavedením rodičovského dôchodku. Deti budú priebežne prispievať rodičom na dôchodok. To im môžu aj bez zákona. O tom čo budú robiť rodičia, ktorí nemajú deti, o tom zákon nehovorí.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť napísala, že návrh dôchodkového zákona predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR formálne zlepšuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,8% HDP v 50-ročnom horizonte v národnej metodike (t.j. o 1,8% HDP podľa indikátora S2 Európskej komisie) a mohol by tak splniť záväzok vlády z Plánu obnovy a odolnosti.

Rada dlhodobo odporúča návrat finančnej udržateľnosti dôchodkového systému približne na úroveň roka 2018. To by znamenalo potrebu zlepšiť národný ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti reformou  dôchodkového systému o 1,7 % HDP a návrat do pásma stredného rizika. Z tohto pohľadu návrh zákona prináša len polovičné zlepšenie.

Hoci návrh dôchodkovej reformy zavádza dôležité zmeny, ktoré citeľne zlepšujú udržateľnosť dôchodkového systému, najmä automatické naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, iné nové opatrenia zavádzané do dôchodkového systému, ako napríklad zavedenie rodičovského dôchodku a nenaviazanie predčasného dôchodku na automat dôchodkového veku, tieto pozitívne vplyvy znižujú.