AZZZ: minimálna mzda by mala byť o rok 646 EUR

BRATISLAVA – Asocácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) ide o zachovanie zamestnanosti. O postoji AZZZ k problematike minimálnej mzdy informovala jej hovorkyňa Miriam Filová.

Vzhľadom na to, že do 15.7.2021 neprišlo tak, ako ustanovuje § 7 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, k dohode sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy pre rok 2022, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o stanovisku Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Opakovane poukazujeme na skutočnosť, že v súčasnej situácii v akej sa momentálne v súvislosti s pandémiou COVID-19 nachádzame, je veľmi dôležité zodpovedne pristúpiť aj k určeniu výšky minimálnej  mzdy tak, aby nedošlo ešte k väčšiemu negatívnemu dopadu na hospodárstvo ako aj zamestnanosť. Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere a udržanie životaschopnosti firiem. V predchádzajúcich rokoch minimálna mzda rástla skokovo a neúmerne rástla v porovnaní s priemernou mzdou, resp. v porovnaní s okolitými štátmi.

Dlhodobo podporujeme otvorenie diskusie a zvýšení čistej mzdy pre nízkopríjmových zamestnancov pri nezvyšovaní, respektíve znížení nákladov ceny práce pre zamestnávateľov napr. zavedením „odpočitateľnej odvodovej položky“, alebo znížením odvodov pre túto skupinu zamestnancov. Tento zámer by mohol zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta pre nízkopríjmových zamestnancov.

Prezídium AZZZ SR vzhľadom na vyššie uvedené odsúhlasilo zachovať výšku  minimálnej mzdy pre rok 2022 v zmysle platného znenia zákona o minimálnej mzde – teda na úrovni 57% mesačnej nominálnej mzdy spred 2 rokov. Vyjadrené v číslach, suma mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2022 by  predstavovala sumu 646 eur. Zároveň trváme na zachovaní odpojenia príplatkov. Dosiahnutý minuloročný kompromis je pre podnikateľský sektor určite lepším riešením, ako keby sa minimálna mzda mala určovať podľa vtedy platného zákona, čo by bolo pre firmy v aktuálnej situácii neudržateľné.