Zdravotníctvo: profesionáli chcú poriadny rozpočet

BRATISLAVA – Vládu žiadajú mnohé profesijné a zamestnávateľské organizácie o adekvátny rozpočet a okamžitú schému pomoci pre slovenské zdravotníctvo. Budú o tom informovať zajtra na pôde Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Sú to: Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácia personálnych agentúr Slovenska,  ale aj Slovenská lekárska komora,  Asociácia na obranu práv pacientov a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Slovenské zdravotníctvo čelí sérií krízových situácií, spôsobených dlhodobo kriticky nízkym financovaním sektora, dramatickým zdražovaním, vysokými cenami energetických komodít, rastúcou infláciou a nedostatkom personálu. Vládu preto žiadame o adekvátny rozpočet a okamžitú schému pomoci pre slovenské zdravotníctvo.

Ako zdravotnícke a pacientske organizácie varujeme, že súčasný stav bez adekvátnych finančných prostriedkov a okamžitých riešení môže ohroziť poskytovanie akútnej aj neakútnej zdravotnej starostlivosti a v najhoršom prípade dostať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do platobnej neschopnosti a vážnych finančných problémov.

Pre zabezpečenie finančnej stability a riadneho chodu zdravotníctva je preto nevyhnutné, aby vláda SR vytvorila systém kompenzácií pre zmiernenie energetickej náročnosti a pripravila adekvátny rozpočet pre celý sektor na rok 2023. V opačnom prípade hrozí, že súčasný nedostatok zdrojov v zdravotníctve spôsobí kolaps, čím by došlo k zhoršeniu kvality, dostupnosti aj objemu zdravotnej starostlivosti, čo by najviac pocítili práve pacienti.

V mene poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z radov lekárov, sestier, ošetrovateľov, farmaceutov, dopravných zdravotných služieb a zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, vyzývame vládu SR, aby začala brať súčasnú kritickú situáciu s plnou vážnosťou a odvrátila potenciálny kolaps zdravotníctva, kým je ešte čas.

V utorok 11.10.2022 sa na pôde MZ SR koná okrúhly stôl za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov zdravotníckej sekcie AZZZ SR (ANS, ASL, ZAP, ADZS, AZP, AIFP, APAS) a ďalších významných zdravotníckych organizácií (SLK, AOPP a SOZ ZaSS). Témou rokovania bude vyššie spomenutá súčasná situácia v slovenskom zdravotníctve, spôsobená dlhodobým podfinancovaním sektora, prudkým zdražovaním, vysokými cenami energetických komodít a taktiež nedostatkom zdravotníckeho personálu a jeho ohodnotením.