Cena Sveriges Riksbank za ekonomické vedy na pamiatku A. Nobela: Bernanke, Diamond, Dybvig

ŠTOKHOLM – Kráľovská švédska akadémia vied udelila Cenu Sveriges Riksbank za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za rok 2022.

Získali ju ekonómovia Ben S. Bernanke z The Brookings Institution, Washington DC, USA, Douglas W. Diamond, University of Chicago, IL, USA Philip H. Dybvig z Washington University v St. Louis, MO, USA.

Tohtoroční laureáti ekonomických vied Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig výrazne zlepšili naše chápanie úlohy bánk v ekonomike, najmä počas finančných kríz. Dôležitým zistením v ich výskume je, prečo je životne dôležité vyhnúť sa krachom bánk.

Moderný bankový výskum objasňuje, prečo máme banky, ako ich urobiť menej zraniteľnými v krízach a ako krachy bánk zhoršujú finančné krízy. Základy tohto výskumu položili Ben Bernanke , Douglas Diamond a Philip Dybvig začiatkom 80. rokov 20. storočia. Ich analýzy majú veľký praktický význam pri regulácii finančných trhov a riešení finančných kríz.

Aby ekonomika fungovala, úspory musia smerovať do investícií. Je tu však konflikt: sporitelia chcú okamžitý prístup k svojim peniazom v prípade neočakávaných výdavkov, zatiaľ čo podniky a majitelia domov potrebujú vedieť, že nebudú nútení predčasne splatiť svoje pôžičky. Diamond a Dybvig vo svojej teórii ukazujú, ako banky ponúkajú optimálne riešenie tohto problému. Tým, že banky konajú ako sprostredkovatelia, ktorí prijímajú vklady od mnohých sporiteľov, môžu vkladateľom umožniť prístup k ich peniazom, keď si to želajú, a zároveň ponúkať dlžníkom dlhodobé pôžičky.

Ich analýza však tiež ukázala, ako kombinácia týchto dvoch aktivít robí banky zraniteľnými voči fámam o ich bezprostrednom kolapse. Ak sa veľké množstvo sporiteľov súčasne rozbehne do banky, aby si vybralo svoje peniaze, z fámy sa môže stať samonaplňujúce sa proroctvo – dôjde k runu na banku a banka skolabuje. Tejto nebezpečnej dynamike možno zabrániť prostredníctvom vlády, ktorá poskytuje poistenie vkladov a pôsobí ako veriteľ poslednej inštancie pre banky.

Diamond demonštroval, ako banky plnia ďalšiu spoločensky dôležitú funkciu. Ako sprostredkovatelia medzi mnohými sporiteľmi a dlžníkmi sú banky vhodnejšie na posúdenie bonity dlžníkov a na zabezpečenie toho, aby sa pôžičky použili na dobré investície.

Ben Bernanke analyzoval Veľkú hospodársku krízu v 30. rokoch minulého storočia, najhoršiu hospodársku krízu v modernej histórii. Okrem iného ukázal, že výbery bánk boli rozhodujúcim faktorom pri prehlbovaní a predlžovaní krízy. Keď sa banky zrútili, cenné informácie o dlžníkoch sa stratili a nebolo možné ich rýchlo obnoviť. Schopnosť spoločnosti smerovať úspory do produktívnych investícií sa tak výrazne znížila.

„Pohľad laureátov zlepšil našu schopnosť vyhnúť sa vážnym krízam a drahým záchranným balíkom,“ hovorí Tore Ellingsen, predseda Výboru pre cenu za ekonomické vedy.