Základ majetku niektorých podnikateľských skupín na Slovensku tvorí majetok bývalých investičných privatizačných fondov z kupónovej privatizácie

BRATISLAVA – Niektoré súčasné podnikateľské skupiny získali majetok z investičných privatizačných fondov, ktoré boli založené pre prvú vlnu kupónovej privatizácie.

Podstatou kupónovej privatizácie bolo to, že sa obyvateľom rozdali za poukážku na majetok (v anglosaskej terminológii voucher) akcie podnikov. Občania ich mohli získať priamo, alebo cez investičné privatizačné fondy. Poukážka na majetok mala v Československu názov kupónová knižka. Boli v nej poukážky (kupóny), za ktoré sa vymieňali akcie. Osoby staršie ako 18 rokov mohli získať akcie v piatich elektronických aukciách. Akcie si objednávali na poštách, alebo na registračných miestach určených pre kupónovú privatizáciu. Tí, čo investovali cez investičné privatizačné fondy, získali akcie fondov. Fondy rovnako objednávali akcie v elektronických aukciách.

Vznik fondov schvaľovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky. Tie vykonávali dohľad nad investičnými privatizačnými fondmi. Kontrolovali, či fondy hospodária tak dobre, aby zvyšovali hodnotu majetku v prospech všetkých akcionárov.

V rokoch 1996 – 1997 investičné privatizačné fondy ovládli skupiny podnikateľov. Na valných zhromaždeniach akcionárov fondov schválili zmenu právnej formy. Zlúčili sa s obyčajnými akciovými spoločnosťami. Tým prestali byť fondmi a premenili sa na klasické akciové spoločnosti. Zmeny zapísali všetky obchodné súdy. Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej nenapadli úpravy na súdoch. Väčšinoví akcionári si tak mohli robiť s majetkom investičných privatizačných fondov čo len chceli.

Uvedieme názvy niektorých podnikateľských skupín a v zátvorke názov pôvodného investičného privatizačné fondu (IPF).

Tak vznikli skupiny Penta (IPF VÚB Kupón), J&T Finance Group (Creditanstalt), Grafobal Group (Slovcoupon IPF), skupina Vladimíra Horvátha (IPF Karpaty) Istrokapitál (IPF Slovenskej poisťovne), Slovakia Industries (IPF Paríž, IPF New York Tokyo), Slovenská investičná skupina, Prvá slovenská investičná skupina, neskôr V-Invest Holding (IPF Sporofond, Detský kupónový fond IPF), Prvá strategická a Druhá strategická (Harvardský rastový IPF, Harvardský dividendový IPF).

Investičné skupiny sú v súčasnosti majiteľmi mnohých médií.

Prvá strategická a druhá strategická kedysi vlastnila denník Pravda. Denník Sme založila Slovenská investičná skupina. Jeden zo spolumajiteľov Istrokapitálu vlastní denník Nový čas. Týždenník Trend vlastnila pôvodne firma Trendy, s. r. o. Majetok týždenníka bol premiestnený do spoločnosti Trend Holding. Teda išlo o proces podobný transformácii investičných privatizačných fondov. Investorom do televízií TA 3 a JOJ bol nebankový subjekt BMG Invest.

Slávia Capital zarobila na obchodoch na kapitálových a finančných trhoch, či poradenstvom. Nezískala ani jeden investičný privatizačný fond.