Základ majetku niektorých podnikateľských skupín na Slovensku tvorí majetok bývalých investičných privatizačných fondov z kupónovej privatizácie

BRATISLAVA – Niektoré súčasné podnikateľské skupiny získali majetok z investičných privatizačných fondov, ktoré boli založené pre prvú vlnu kupónovej privatizácie.

Read more