Pred 55 rokmi vyšla vo Varšave kniha Oskara Langea Úvod do ekonomickej kybernetiky, publikovaná aj v ČSR

VARŠAVA – V roku 1965 uzrela svetlo sveta kniha významného poľského ekonóma Oskara Ryszarda Langea Úvod do ekonomickej kybernetiky. Bola ovplyvnená prácou Norberta Wienera Kybernetika, alebo riadenie a komunikácia v živých organizmoch.

Krátko po vydaní knihy Oskar Lange zomrel. Ako napísal Mark Blaug v knihe 100 veľkých ekonómov pred Keynesom, kariéra Oskara Langea sa dá rozdeliť na dve etapy. Je to americká etapa do druhej svetovej vojny. Počas nej prispel k rozvoju stredného prúdu v ekonomickej teórii.  V druhej etape propagoval nedogmatickú verziu marxizmu a používal moderné ekonomické nástroje.

V práci Úvod do kybernetickej ekonomiky sa pokúsil o syntézu prác Karla Marxa, jeho teórie nadhodnoty a kybernetickej teórie automatickej regulácie.

“Teória automatickej regulácie je dnes značne rozvinutým odborom aplikovanej matematiky a má bohatú literatúru. Kybernetika vznikla z objavu, že teória servomechanizmov ako matematická disciplína má oveľa širšie použitie ako len v oblasti technických procesov v priemysle. Najdôslednejšie bola teória servomechanizmov využitá v konštrukcii elektronických matematických strojov. Už tvorca kybernetiky Norbert Wiener dokázal existenciu hlbokých analógií medzi činnosťou servomechanizmov alebo elektronických matematických strojov a funkciami centrálneho nervového systému. Preto sa týmto strojom hovorí umelé mozgy”, napísal Oskar Lange.

Monografia poľského ekonóma obsahuje kapitoly o princípe regulácie a riadenia, kybernetickej schéme teórie reprodukcie, dynamike regulačných postupov, teórii stability regulačných sústav a zovšeobecnenej teórie regulácie.

Kniha Úvod do ekonomickej kyberneticky vyšla aj v českom jazyku v roku 1968. Oskar Ryszard Lange sa narodil v roku 1904 poľskom meste Tomaszuv-Mazoviecki. Zomrel v Londýne  v roku 1965. Bol nielen ekonóm, ale zaoberal aj ekonometriou, bol verejných a politickým činiteľom. Na Krakovskej univerzite ho školil Adam Krzyżanowski. V rokoch 1929  – 1930 študoval v London School of Economics. Od roku 1935 do roku 1945 býval v USA. Prednášal Michigan University a Chicago University. V rokoch 1945 do roku 1947 bol veľvyslancom Poľska v USA. Od roku 1947 zastupoval Poľsko v OSN. V rokoch 1952 – 1955 zastával post rektora niekdajšej Hlavnej školy plánovania a štatistiky, dnes Varšavskej školy ekonomiky. V roku 1956 získal na Varšavskej univerzite titul profesora. Založil Poľské združenie kybernetiky. V rokoch 1955 – 1956 radil Indii v otázkach ekononiky a v roku 1959 Cejlónu, dnešnej Šrí Lanky.