Heger predstavil hlavné tézy na rokovaní v ECOFIN

BERATISLAVA – Plán obnovy je obrovskou výzvou pre našu vládu. Minister financií Eduard Heger predstavil hlavné priority slovenského Plánu obnovy na rokovaní Rady ECOFIN.

Pod vedením nového portugalského predsedníctva Rady EÚ ministri financií v rámci Rady ECOFIN diskutovali najmä o implementácii Nástroja obnovy a odolnosti. PPV a minister financií E. Heger prezentoval hlavné priority návrhu slovenského Plánu obnovy, ktorý bol Komisii zaslaný koncom decembra 2020. Upozornil na čo najrýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky a čo najmenšiu byrokraciu.

Už niekoľko mesiacov tvrdím, že Plán obnovy je obrovskou výzvou pre našu vládu, pre ministerstvo financií a postupne čoraz viac aj pre zodpovedných ministrov, ktorých sa jednotlivé témy (reformy) budú týkať“ povedal minister financií Eduard Heger.

Rada ECOFIN taktiež schválila Závery Rady k Správe mechanizmu varovania 2021, ktorá v rámci takzvanej procedúry makroekonomických nerovnováh neidentifikovala žiadne nerovnováhy na Slovensku, ako aj odporúčania pre hospodársku politiku eurozóny. Európska komisia prezentovala akčný plán pre znižovanie nesplácaných úverov. Podľa ministra Hegera je dôležité naďalej pokračovať v znižovaní rizík v bankovom sektore v niektorých štátoch Únie.