Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2020

BRATISLAVA – V decembri 2020 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,6 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli hodnotu zhodne 1,5 %.  Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Inflácia, latinsky nadutie, nadúvanie, označuje všeobecný nárast cien ekonomických statkov v národnom hospodárstve , čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí.

decembri 2020 oproti novembru 2020 úhrnnú infláciu jadrová inflácia ovplyvnila -0,07 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny úhrnnú infláciu ovplyvnili 0,01 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Jadrovú infláciu ovplyvnili ceny potravín -0,07 p. b. a čistá inflácia 0,01 p. b.

Aký je rozdiel medzi medzi percentom a percentuálnym bodom? 

V prvom rade treba uviesť, že tieto dva pojmy nie sú identické a nemožno ich zamieňať.

Percento (%)je stotina z celku. Je to spôsob, ako vyjadriť časť celku (zlomok) pomocou celého čísla. Napr. 60/100 sa rovná 60 %.

Percentuálny bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách. Napr. pokles z 8 % na 7 % znamená pokles o jeden percentuálny bod. Jeden percentuálny bod má 100 bázických bodov.

Bázický bodje stotina z percentuálneho bodu. Napr. zvýšenie z 3 % na 3,25 % znamená zvýšenie o 0,25 percentuálneho bodu alebo o 25 bázických bodov.

Použitie týchto pojmov si môžeme priblížiť na nasledujúcom príklade:
Predpokladajme, že úroková sadzba centrálnej banky je na úrovni 2 %. Centrálna banka sa rozhodne zvýšiť túto úrokovú sadzbu o 1 percentuálny bod (alebo o 100 bázických bodov) na 3 %. Ak by centrálna banka zvýšila svoju úrokovú sadzbu o 1 percento, nová úroková sadzba by bola na úrovni 2,02 %, pretože 1 percento z 2 je 0,02.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.