U. S. Steel Košice opatrenia kvôli zamestnancom

KOŠICE –  Podnik U. S. Steel Košice prijíma opatrenia, ktoré prospievajú ochrane zdravia zamestnancov. Finančné noviny  tom informoval hovorca podniku Ján Bača.

“V prvom rade prijímame viaceré opatrenia na ochranu našich zamestnancov vrátane práce z domu tam kde je to možné, sociálnych odstupov či poskytovania rúšok a ďalších ochranných pomôcok.   Na minimum je obmedzený osobný kontakt. Jedálne sú zatvorené. Namiesto obedov distribuujeme chladenú stravu, ktorú si môžu zamestnanci na pracoviskách zohriať,”povedal Ján  Bača.

Ako poznamenal, hutnícky proces je charakteristický tým, že viaceré prevádzky nie je možné odstaviť bez značných strát, či trvalého poškodenia. Takými sú napríklad celá energetika, divízny závod Vysoké pece, Koksárenské batérie. Len v týchto prevádzkach pracuje spolu približne 2000 ľudí.

Hovorca povedal, že treba tiež pripomenúť, že dodávame energie a pitnú vodu okolitým obciam a musíme zaistiť pokračovanie týchto dodávok. Priebežne denne aktualizujeme opatrenia tak, aby nedošlo k nevratným škodám na zariadeniach, “dal Ján Bača.

Pre podnik je momentálne najdôležijšie udržať výrobu a  znamená momentálne udržať zariadenia v chode, aby firma mohla  naplno produkovať tovary až do času pokiaľ pandémia pominie.

Východoslovenské železiarne, národný podnik založil štátom 1. apríla 1959. Výstavba kombinátu začala v roku 1960.  Prvý plech vyvalcovali v roku 1964.  Vysoká pec začala prevádzku v roku 1965, prvú oceľ vytavili v roku 1965. Podnik bol podriadený trustu Hutnictví železa v Prahe. V roku 1979 sa uskutočnila generálna oprava vysokej pece. VSŽ boli v 80. rokoch najmodernejší hutnícky kombinát v Česko-Slovensku. Vyrábal najmä plechy, oceľové pásy a mal aj rozsiahlu strojársku výrobu.

V júli roku 1989 boli Východoslovenské železiarne transformované na štátny podnik. V novembri 1990 boli Východoslovenské železiarne sprivatizované a premenené na akciovú spoločnosť VSŽ, akciová spoločnosť. V novembri 2000 táto spoločnosť predala svoje oceliarske aktivity, teda  najmä podnik VSŽ Oceľ,  nadnárodnej spoločnosti United States Steel Corporation.

United States Steel Corporation, ktorej akcie sa obchodujú na Newyorskej burze cenných papierov (NYSE) pod skratkou X.  Je známejśia pod skráteným názovm  US Steel, je americký integrovaný výrobca ocele so sídlom v Pittsburghu v Pensylvánii s výrobnými prevádzkami  v Spojených štátoch a strednej Európe. Od roku 2016 bola spoločnosť 24. najvýznamnejším výrobcom ocele na svete a druhým najväčším domácim výrobcom a končila iba spoločnosťou Nucor Corporation.