Putin oznámil týždeň voľna a stimuly hospodárstvu

MOSKVA – Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin včera v príhovore k občanom krajiny oznámil, že budú mať týždeň platené voľno. Súčasne oznámil, že krajina použije ekonomické stimly spojené s výskytom koronovírusa. Ide najmä o podporu rodín. prezident posunul referendom o zmenách v Ústave Ruskej federácie.

Voľno bude od 28. marca 2020 do 5. apríla 2020. Pre krajinu je “absolútnou prioritou zdravie, život a bezpečnosť ľudí,” Povedal Vladimŕ Putin.  Predstavil ekonomické stimluvy pre občanov Ruske federácie a podniky,.Všetky sociálne dávky počas najbližších šiestich mesiacov s abudú vyplácať automaticky. Nebudú potrebné potvrdenia o príjmoch. Obyvatelia nemusia navštíviť v tejto súvislosti úrady. Veteráni dostanú odmeny k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny 50 000 a 75 000 rubľov (RUR)  uź v apríli. Podľa kurzu Národnej banky Ruskej federácie je 1 EUR = 84,1 RUR.

Ruská federácia podporí rodiny s deťmi. Všetky rodiny s deťmi do troch rokov budú mať od apríla po 3 mesiace 5 000 rubľov na jedno dieťa. Podporu dostanú aj deti vo veku od troch do sedem rokov. Prezident navrhol zmenu výplaty nemocnského poistenia. Doteraz bola závislá od odpracovaných rokov. Mladí zamestnanci dostávali veľmi malé platby. Od apríla mesašné platby nemcenského poistenia nesmú byť menšie ako minumálna mzda. Bude to platiť do konca tohto roku.

Zmení sa aj výplata podpory v nezamestnanosti. Doteraz bola maximálna podpora 8 000 RUR, bude 12 000 RUR. Vladimír Putin navrhuje aj zmeny týkajúce sa spotrebných a hypotekárnych úverov. Budú to prázniny pre splácanie týcht typov úverov. Prezident navrhol Národnej banke Ruska aby zaviedla prázdniny na splácanie úverov nielen fyzickým osobám, ale aj živnostníkov. Prázniny nesmú byť spojené so sankciami.

Malé a stredné podniky, ale aj mikropodniky najmä v sfére služieb majú problémy.  Malé a stredné podniky budú mať odlužené platby daní okrem dane z pridanej hodnoty. Odklad bude na šesť mesiacov. Mikropodniky budú mať na šesť mesiacov odložené platby sociálneho a zdravotného poistenia. Prezident Vladimír Putin apeloval na centrálnu banku a vládu, aby poskytli dodatočné stimluvy, vrátane dotácií a štátnych záruk. Vladimír Putin navrhol šesťmesačné moratórium na bankroty. Týka sa to najmä odvetví národného hospodárstva, ktoré sú zasiahnuté dopadmi epidémie koronovírusu. Odporúčal vláde neustále monitorovať situáciu a prípadne rozšíriť śkálu stimluov.

Pre malé a stredné podniky sa znížia sociálne a zdravotné odvody z 30% na 15% ak budú platiť vyššiu ako minimálnu mzdu. Týmto spôsobom chce prezident stimulovať rast miezd v tejto sfére ekonomiky. Ak mzda zostane na úrovni minumálnej mzdy, alebo bude nižšia, odvody zostanú na úrovni 30%. Zníženie odvodov pre tieto podniky nebude len na šesť mesiacov, ale bude mať dlhodobý charakter.

Všetky platby a dividendy, ktoré odchádzajú z Ruska do zahraničia, najmä do daňových rajov, sa budú podľa Vladimíra Putina “zdaňovať adekvátnymi daňami.” Dve tretiny týchto príjmov a v podstate sú to príjmy konkrétnych fyzických osôb, sú v dôsledku rôznych schém optimalizácie sú zdaňované reálnou mierou zdanenia len 2%.  Ako poznamenal prezident Ruskej federácie, občania krajiny platia daň z príjmov 13%. “Jemne povedané, je to nespravodlivé,” povedal Vladimír Putin. Navrhol daň na dividendy platené do daňových rajov 15%. Bude to znamenať zmeny medzinárodných zmlúv Ruskej federácie z krajinami o zamedzení dvojitého zdanenia.  Ak zahranični partneri neprijmú návrhy Ruskej federácie, tá jednostranne vypovie s nimi zmluvy. Posledným opatrením, navrhutým Vladimírom Putinom ,je zdanenie výnosov z dlhopisov a vkladov nad 1 milión robuľov sadzobou 13%.