Koronovírus oberie maklérov mesačne o 5 000 EUR

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska pozastavila výkon skúšok sprostredkovateľov obchodov s finančnými produktmi a finančných poradov. Len za marec bude strata z tržieb pätnásťtisíc eur.

Opatrenia v boji s koronavírusom majú dopad už takmer na každý sektor, finančné sprostredkovanie a poradenstvo nevynímajúc. Pozastaviť skúšky finančných agentov musela aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorá je z poverenia regulátora, ktorým je Národná banka Slovenska, oprávnená vykonávať skúšky finančných agentov. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vykonávala do pozastavenia týždenne približne 250 odborných skúšok,“ spresňuje generálna tajomníčka asociácie Darina Huttová.  

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska je, samozrejme, nevyhnutné vzhľadom na ochranu zdravia obyvateľstva. Ako podotýka aj Darina Huttová, zo strany regulátora boli poskytnuté výnimky pre súčasných agentov, aby mohli odborné skúšky splniť v lehote po „znovuspustení“ preskúšavania, aj keď táto lehota je nateraz neznáma. „Pozastavili sa však nábory nováčikov, pretože bez odbornej skúšky nemôžu začať podnikať vo finančnom sprostredkovaní. V tomto čase je možné len parciálne plnenie odbornej spôsobilosti absolvovaním osobitného finančného vzdelávania, ktoré vo svoje dištančnej forme pokračuje plynule ďalej, avšak je nepostačujúce pre začatie podnikania osobami, ktoré ešte neboli registrované v registri Národnej banky Slovenska, resp. nemajú doklad o platnej odbornej skúške minimálne stredného stupňa odbornej spôsobilosti,“ vysvetľuje Darina Huttová.

Bez skúšok vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti napríklad nie je možné ani menovať nových odborných garantov, resp. meniť štatutárnych zástupcov zodpovedných za finančné sprostredkovanie. „Je potrebné vyčkať do doby, kým Národná banka Slovenska nerozhodne o vyhlásení nových termínov skúšok. Podporili by sme ich začatie v apríli, pričom je možné  limitovať počet účastníkov a podmienky účasti s dodržaním nosenia rúšok, použitia rukavíc a dezinfekcie prostriedkov pre výkon elektronickej formy skúšok,“ podotýka.

Pozastavenie skúšok finančných agentov už prináša aj finančné straty. Len v mesiaci marec bude strata z tržieb najmenej vo výške mínus pätnásťtisíc eur. Ak by sa skúšky neuskutočnili ani v apríli, strata tržieb sa vyšplhá až na mínus dvadsaťtisíc eur.