Výsledky výskumu nie sú čiarky za napísané články

Slovenské vysoké školy sa nevenujú podstatným aspektom komunikácie vedeckého výskumu. Máloktoré z nich majú stránky na sociálnej sieti. Majú ale nástenky vo vestibule. O tom aká je budúcnosť vedeckej komunikácie  hovorí správa expertnej skupiny Európskej komisie.

Správa  zdôrazňuje kľúčovú úlohu hodnotenia výskumu. Autori správy “Budúcnosť vedeckého publikovania a vedeckej komunikácie” skúmali stav vedeckej komunikácie a príspevok hlavných účastníkov tohto procesu. Po analýze úloh výskumníkov, ich inštitúcií, sponzorských agentúr, zákonodarcov, ako aj vedeckých vydavateľov a obyčajných občanov, autori správy ponúkajú niekoľko odporúčaní pre každú skupinu jednotlivcov.

Podľa autorov publikovanej správy by výskumníci a ich potreby mali byť v centre vedeckej komunikácie budúcnosti. Poznatky, ktoré vytvárajú vedci, sa považujú za verejné dobro. Kľúč k budúcnosti vedeckej komunikácie, autori správy nazývajú adekvátny systém hodnotenia výskumu, pretože ovplyvňuje záujmy všetkých strán. Podľa expertnej skupiny Európskej komisie je pre zmenu súčasného systému hodnotenia výskumu potrebné, aby sa začal zlepšovať systém vedeckej komunikácie a publikovania. Autori správy okrem iného odporúčajú, aby výskumníci a vedecké spoločenstvá vyhodnotili štúdiu na základe svojho vplyvu a prínosu pre vedu a nie na metriky, najmä nie tej, ktorá je založená na časopisoch, kde publikujú štúdie.

Zdôrazňuje sa, že výskumníci musia tiež zabezpečiť otvorenú dostupnosť všetkých materiálov a výsledkov výskumu a ich opätovné použitie. Podobné opatrenia odporúča správa pre univerzity a výskumné ústavy. Tieto inštitúcie by tiež mali usilovať o rovnováhu medzi svojimi zamestnancami – pohlavím, geografiou a fázou kariéry.

Autori správy odporúčajú, aby sponzorské organizácie a zákonodarcovia vypracovali pravidlá a vhodné sponzorské mechanizmy, ktoré zabezpečia otvorenú dostupnosť všetkých výsledkov výskumu bez akýchkoľvek bariér na opätovné použitie. Na druhej strane, vydavatelia by mali vypracovať plán prechodu na model úplného otvoreného prístupu v čo najkratšom čase.

Úplné znenie správy expertnej skupiny Európskej komisie “Budúcnosť vedeckého publikovania a vedeckej komunikácie” sa nachádza tu.