Výrobné ceny v priemysle v novembri pribrzdili svoj rast na úroveň z konca prvého štvrťroka 2022

BRATISLAVA – Rast cien v priemyselnej výrobe pre domáci trh výraznejšie spomalil, aj vzhľadom na momentálne zlacnenie energií.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve pokračovali v znižovaní tempa rastu a dostali sa pod 15 %. Poľnohospodárske výrobky boli medziročne drahšie o 39 %. Konštatuje to správa Štatistického úradu SR.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v novembri 2022 medziročne vyššie o 38,1 %. Išlo o výrazné spomalenie dynamiky rastu cien výrobcov, predošlé tri mesiace totiž rast cien u výrobcov prekračoval úroveň 50 %. Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku klesli o 11,4 %.

Novembrový vývoj ovplyvnil najmä medziročný rast cien v dodávkach elektriny a plynu o takmer 74 % a vo výrobe ropných produktov o 55 %.  Ďalšie váhovo dôležité odvetvia zaznamenali nižšie nárasty – producenti dopravných prostriedkov o 9,4 %, výroba potravín a nápojov o 30 %, výrobky z gumy a plastu takmer o 16%. Jedine tiež podstatná výroba kovov a kovových konštrukcií udržala ceny na približne minuloročnej úrovni, pričom predošlé mesiace tiež evidovala takmer tretinové medziročné rasty.

V súhrne od začiatku roka ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku medziročne vzrástli o 44,3 %.

Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 14,3 %. V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov na export klesli o 2,1 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2022 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 21 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

Poľnohospodárski producenti (výrobcovia) predávali v novembri rastlinné výrobky za ceny medziročne vyššie o 41 %, pričom tento rast ťahali najmä medziročne o 48 % drahšie obilniny. Živočíšne výrobky boli v porovnaní s minuloročným novembrom drahšie o 35 %, pričom dynamiku svojho rastu zvyšujú nepretržite od januára tohto roka. Pri týchto výrobkoch najviac vzrástli ceny slepačích konzumných vajec o 68 % a ceny surového kravského mlieka o 44 %.

V súhrne od začiatku roka vzrástli ceny rastlinných výrobkov o 46 % a živočíšnych výrobkov o 19,5 %.

Ceny prác a materiálov v stavebníctve

Ceny stavebných prác boli v novembri medziročne vyššie o 19,1 %, v súhrne za jedenásť mesiacov roka 2022 stavebné práce vzrástli o takmer 18 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli medziročne vyššie o 13 %, v porovnaní s októbrom 2022 však mierne klesli. V súhrne od začiatku roka rast dosiahol takmer 24 %.