Voľby by mala vyhrať strana Jednotné Rusko

MOSKVA – Ruské médiá, zverejnili výsledky výskumu exit pool. Vedúca strana Jednotné Rusko mala získať menej ako polovicu hlasov.

Inštitút sociálneho marketingu (INSOMAR) zverejnil výsledky výstupných prieskumov verejnej mienky pre voľby do Štátnej dumy.

Výsledky prieskumu:

Jednotné Rusko – 45,2%,
Komunistická strana – 21%,
Liberálnodemokratická strana – 8,7%,
Spravodlivé Rusko – 7,9%,
„Noví ľudia“ – 4,7%,
Strana dôchodcov – 3,6%,
Komunisti Ruska – 1,9%,
Jabloko – 1,6%.

Podľa prieskumu verejnej mienky sú Noví ľudia na prahu vstupu do federálneho parlamentu. Ostatné strany získali podľa prieskumov verejnej mienky menej ako 1%.

Prieskum sa uskutočnil všetky tri dni hlasovania od 8. do 20. hodiny. V 825 obciach v 1 455 volebných miestnostiach po celom Rusku bolo uskutočnených rozhovorov so 438 218 ľuďmi. Respondentom položili otázku: „Akú stranu ste volili vo voľbách do Štátnej dumy?“

Exit poll je výskum (prieskum verejnej mienky), keď sa počas volieb pýtajú výskumníci voličov práve vychádzajúcich z volebných miestností. Na rozdiel od predvolebných prieskumov, kedy sú ľudia opýtaní na to, koho plánujú voliť, u exit pollu odpovedajú na to, koho práve volili. Exit poll  sa robí nezávislými agentúrami kvôli čo najrýchlejšiemu naznačenie skutočných volebných výsledkov – výsledky exit pollu sú obyčajne zverejnené ihneď po uzavretí volebných miestností, zatiaľ čo konečné výsledky volieb môžu byť k dispozícii až za niekoľko hodín, alebo dokonca dní.

Exit poll je väčšinou vo forme buď ankety, vhodením lístka s kandidátom do urny alebo výberom mena na volebnom stroji. Výsledky exit polls bývajú veľmi presné, omnoho presnejšie ako volebné predpovede, väčšinou sa nelíši o viac ako 2 percentá.

Výsledky exit pollu sú dôležité aj pre ďalšiu analýzu volieb, napríklad umožňuje zistiť sociodemografický profil voličov, ktorí prišli k voľbám, prípadne profil voličov jednotlivých strán.