Vladimír Putin: Rusko zvládlo všteko, zvládne aj koronavírus, ekonomiku nie je možné zastaviť

MOSKVA – Prezident Ruskej federácie  mal poradu a komunikoval  formou videokonferencie s vedúcimi predstaviteľmi administratívnych jednotiek, teda gubernátormi krajiny. Týkala sa boja  boja proti koronavírusu, vrátane pokynov týkajúcich sa práce regiónov, dodatočných odmien lekárom, opatrení na podporu podnikania.

Videokonferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia vlády a prezidentskej administratívy, splnomocnení zástupcovia prezidenta vo  federálnych okruhoch, ako aj hlavy ministerstiev a rezortov

O pripravenosti zdravotníckych zariadení

V prvom rade Vladimír Putin nariadil uviesť nemocnice všetkých regiónov do štádia vysokej pohotovosti,  zvýšiť ich kapacity a schopnosti. Kvôli tomu už boli pridelené finančné prostriedky. Na rozmiestnenie ďalších lôžok  bolo vyčlenených viac ako 33 miliárd rubľov, ďalších 13 miliárd rubľov sa vynaloží na nákup zdravotníckeho vybavenia, ktoré príde do regiónov už tento mesiac. Za prideľovanie finančných prostriedkov sú osobne zodpovední guvernéri.

„Dúfajme, že rezervy vytvorené v zdravotníctve a ďalšie kapacity nebudú potrebné v plnej miere.  Teraz však musíme byť pripravení bojovať o život každého človeka v každom regióne,“ zdôraznil.

Opatrenia na podporu zdravotníckych pracovníkov

Zdravotníckym pracovníkom, pôsobiacim počas súčasnej pandémie koronavírusu v prvej línii, za mimoriadne sťažené pracovné podmienky a zvýšené pracovné zaťaženie budú  vyčlenené dodatočné  finančné príplatky. Na tieto príplatky vláda vyčlení desať miliárd rubľov, prostriedky postúpia do jednotlivých regiónov v čo najkratšom čase.

Mesto Vladimír. Celosvetové dedičtvo UNESCO.

Okrem toho budú odborníci, ktorí pracujú s pacientmi s koronavírusom, dostávať od apríla tri mesiace špeciálny federálny príspevok: lekári – 80 000 rubľov, záchranári a zdravotné sestry – 50 tisíc rubľov, pomocný zdravotnícky personál – 25 tisíc rubľov, pohotovostní lekári – 50 000 rubľov a záchranári, zdravotné sestry a vodiči – 25 000 rubľov. Ruský prezident taktiež nariadil zvýšiť výšku štátneho poistenia zdravotníkov na úroveň príslušníkov ozbrojených síl..

Vláda dostala pokyn za dva dni  vypracovať harmonogram presunu lôžok federálnych zdravotníckych zariadení do dispozície regiónov.

 O podpore podnikania

Počas videokonferencie bola nastolená aj téma podpory ekonomiky. V. Putin zdôraznil, že je nevyhnutné vytvoriť podmienky, aby sa jednotlivé spoločnosti mohli vrátiť k obvyklému pracovnému grafikonu.

            „Nemožno zastaviť ekonomiku. Nemožno zastaviť dopravu, nákladnú dopravu, prepravu osôb medzi regiónmi, výrazne obmedziť prácu podnikov bez ohľadu na skutočnú situáciu, a to aj v prípade, že sa v regióne vyskytnú ojedinelé prípady infekcie.  Všetci musíme chápať, aké škody to môže spôsobiť, aké zničujúce následky to môže mať,“ povedal.

            Prezident vyzval regióny, aby zostavili zoznam systémovo dôležitých podnikov, ktoré budú podporované tak, aby sa zabezpečila ich udržateľnosť a zachovala zamestnanosť. Vyzval podniky, aby „nevyžadovali“ ďalšie potvrdenia, nech môžu pracovať v súlade s bezpečnostnými normami pri pandémii.

V prípade malých a stredných podnikov sa rozhodlo o znížení výšky príspevkov na sociálne poistenie z 30% na 15%, ako aj o predĺžení možnosti oneskorenia o šesť mesiacov v prípade platieb poistného a všetkých daní okrem DPH. Dlh sa bude môcť splácať mesačne  v rovnakých splátkach najmenej rok po ukončení odkladu.

Kabinet ministrov a  Národná banka Ruskej federácie boli navyše poverené, aby behom piatich dní pripravili program dodatočnej podpory podnikania s cieľom zachovať zamestnanosť a príjmy zamestnancov. Vláda by mala rozšíriť aj možnosť, aby občania dostali  odklad pri splácaní spotrebiteľských a hypotekárnych úverov.

Sociálne dávky

V období od apríla do júna sa bude rodinám, ktoré majú nárok na vyplácanie  materského kapitálu,  vyplácať mesačne 5 000 rubľov za každé dieťa do troch rokov. Platby rodinám s deťmi od troch do siedmich rokov sa začnú vyplácať o mesiac skôr, t.j. v júni. Zároveň sa pri výpočte dávok v nezamestnanosti nebudú zohľadňovať príjmy získané na bývalom pracovisku.

Ak sa občan zaregistroval na  Úrade práce po 1. marci, vyplatí sa mu dávka v apríli, máji a júni v maximálnej výške 12 130 rubľov. Zároveň bude možné vybaviť si dávky v nezamestnanosti diaľkovo.

 

 

Mesto Vladimír. Svetové dedičtvo UNESCO

           Okrem toho budú odborníci, ktorí pracujú s pacientmi s koronavírusom, dostávať od apríla tri mesiace špeciálny federálny príspevok: lekári – 80 000 rubľov, záchranári a zdravotné sestry – 50 tisíc rubľov, pomocný zdravotnícky personál – 25 tisíc rubľov, pohotovostní lekári – 50 000 rubľov a záchranári, zdravotné sestry a vodiči – 25 000 rubľov. Ruský prezident taktiež nariadil zvýšiť výšku štátneho poistenia zdravotníkov na úroveň príslušníkov ozbrojených síl..

Vláda dostala pokyn za dva dni  vypracovať harmonogram presunu lôžok federálnych zdravotníckych zariadení do dispozície regiónov.

 O podpore podnikania

Počas videokonferencie bola nastolená aj téma podpory ekonomiky. V. Putin zdôraznil, že je nevyhnutné vytvoriť podmienky, aby sa jednotlivé spoločnosti mohli vrátiť k obvyklému pracovnému grafikonu.

            „Nemožno zastaviť ekonomiku. Nemožno zastaviť dopravu, nákladnú dopravu, prepravu osôb medzi regiónmi, výrazne obmedziť prácu podnikov bez ohľadu na skutočnú situáciu, a to aj v prípade, že sa v regióne vyskytnú ojedinelé prípady infekcie.  Všetci musíme chápať, aké škody to môže spôsobiť, aké zničujúce následky to môže mať,“ povedal.

            Prezident vyzval regióny, aby zostavili zoznam systémovo dôležitých podnikov, ktoré budú podporované tak, aby sa zabezpečila ich udržateľnosť a zachovala zamestnanosť. Vyzval podniky, aby „nevyžadovali“ ďalšie potvrdenia, nech môžu pracovať v súlade s bezpečnostnými normami pri pandémii.

V prípade malých a stredných podnikov sa rozhodlo o znížení výšky príspevkov na sociálne poistenie z 30% na 15%, ako aj o predĺžení možnosti oneskorenia o šesť mesiacov v prípade platieb poistného a všetkých daní okrem DPH. Dlh sa bude môcť splácať mesačne  v rovnakých splátkach najmenej rok po ukončení odkladu.

Kabinet ministrov a  Národná banka Ruskej federácie boli navyše poverené, aby behom piatich dní pripravili program dodatočnej podpory podnikania s cieľom zachovať zamestnanosť a príjmy zamestnancov. Vláda by mala rozšíriť aj možnosť, aby občania dostali  odklad pri splácaní spotrebiteľských a hypotekárnych úverov.

Sociálne dávky

V období od apríla do júna sa bude rodinám, ktoré majú nárok na vyplácanie  materského kapitálu,  vyplácať mesačne 5 000 rubľov za každé dieťa do troch rokov. Platby rodinám s deťmi od troch do siedmich rokov sa začnú vyplácať o mesiac skôr, t.j. v júni. Zároveň sa pri výpočte dávok v nezamestnanosti nebudú zohľadňovať príjmy získané na bývalom pracovisku.

Ak sa občan zaregistroval na  Úrade práce po 1. marci, vyplatí sa mu dávka v apríli, máji a júni v maximálnej výške 12 130 rubľov. Zároveň bude možné vybaviť si dávky v nezamestnanosti diaľkovo

Okrem dávok v nezamestnanosti a platieb, ktoré už máme pre rodiny s deťmi, navrhujem tiež vyplácať ďalších 3 000 rubľov mesačne za každé maloleté dieťa počas nasledujúcich troch mesiacov, uviedol V. Putin. Okrem toho doklady totožnosti, by sa mala automaticky obnovovať najmenej na tri mesiace.

Doklady totožnosti  sa majú automaticky obnovené najmenej na tri mesiace.

O ďalšom vývoji situácie

Podľa  Vladimíra Putina skúsenosti ostatných krajín hovoria, že najťažšie  je prvých 4 až 5 týždňov po prepuknutí koronavírusu. To znamená, že pre Rusko sa stanú rozhodujúce nasledujúce 2 až 3 týždne. Je to obdobie, v ktorom sa od nás bude vyžadovať maximálna koncentrácia všetkých zdrojov, čo najprísnejšia implementácia odporúčaní lekárov, preventívnych opatrení, ktoré sa dnes zavádzajú v každom regióne,“ zdôraznil prezident.

Prezident poukázal na potrebu vypracovať všetky možné akčné plány pre každý scenár. Napriek tomu, že „neexistuje spôsob, ako sa zaobísť bez určitých strát“, musia sa tieto straty minimalizovať a musia sa vytvoriť podmienky pre budúci vývoj krajiny.” V. Putin prisľúbil, že vládne orgány budú podporovať sektory hospodárstva zasiahnuté koronavírusom, trh práce, systém zdravotnej starostlivosti a občanov všeobecne.

A teraz by som sa chcel obrátiť ku všetkým občanom Ruska. Chápem, že sa už nahromadila únava, čo predstavuje vážne bremeno. Pre väčšinu ľudí je pobyt medzi štyrmi stenami únavný a bezútešný. Prielom v boji proti vírusu však bude závisieť od našej disciplíny a zodpovednosti.  Teraz však nie je na výber. Spôsob samoizolácie, jej testy musíme vydržať. Od našej disciplíny a zodpovednosti závisí onen prielom v boji s infekciou“, uviedol V. Putin.

Prezident   vyslovil presvedčenie, že Rusom  sa podarí vyrovnať s pandémiou – „Rusko zvládlo všetko, porazíme aj túto infekciu koronavírusu.“

Vladimír Putin sa najprv prehovoril s výzvou k občanom  kvôli situácie s koronavírusom 25. marca 2020. Vtedy navrhol súbor opatrení zameraných na podporu občanov a podnikateľskej sféry a vyhlásil za nepracovný, týždeň od 30. marca do 5. apríla.

Neskôr, 2. apríla 2020 vystúpil prezident s druhou výzvou k občanom, v ktorej oznámil  predĺženie pracovného pokoja do 30. apríla. Rozhodol sa tiež  poskytnúť regionálnym orgánom ďalšie právomoci na boj proti infekcii.