Vajs: stúpa dopyt po hygienickom papieri, dočasne sme zvýšili zamestnanosť v slovenských podnikoch

BRATISLAVA / HARMANEC – Podniky zo skupiny firiem SHP Group prijali prísne bezpečnostné opatrenia. Skupina o tom informuje na svojej stránke.  V čase pandémie koronavírusu COVID-19 sa dopyt po týchto výrobkoch dostáva na nové maximálne hodnoty.

V súvislosti s vládou prijatými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu tiež jednotlivé závody prijali prísne bezpečnostné opatrenia: Pracovné zmeny sú nastavené tak, aby boli ľudia v čo najmenšom osobnom kontakte. Všetci sú povinní nosiť ochranné rúška a rukavice, priestory sú pravidelne dezinfikované a pod prísnou kontrolou je tiež vstup cudzích osôb do areálov spoločností. Pri vstupe do fabrík je každému meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.

Táto situácia je pre nás výzvou nielen z hľadiska výroby. Cítime v nej aj spoločenskú zodpovednosť zachovať, dokonca dočasne zvýšiť zamestnanosť v našich fabrikách, ale aj povinnosť neprestávať ľudí na Slovensku zásobovať výrobkami, ktoré práve teraz potrebujú najviac,“ hovorí viceprezident holdingu ECO-INVESTMENT Miroslav Vajs. Len výroba toaletného papiera sa v marci zvýšila o 16 miliónov kotúčov.

Fotografia SHP Group. Harmanec Kuvert v Brezne.

„Výroba momentálne kapacitami atakuje svoj strop a linky pracujú sedem dní v týždni, prakticky 24 hodín denne. Beztak napätú situáciu však sťažuje zabezpečovanie plynulosti príchodu kamiónov na dovoz surovín, a to najmä zo zahraničia, ako aj pomalšie dodávky hotových produktov do maloobchodných sietí a inštitúcií,“ dodáva M. Vajs. Situáciu by zásadne zlepšilo prednostné vybavovanie kamiónov s medicínskymi, hygienickými a potravinárskymi produktami cez vyhradené cestné pruhy na hraničných priechodoch. Zavedenie týchto tzv. „green lines“  avizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Pre plynulý chod výrobného reťazca musia jednotlivé závody riadiť výrobu tak, aby mohli pružne presúvať aj ľudské kapacity pri výpadkoch ľudí z dôvodu OČR, PN alebo karantény. Tým zároveň rastú aj finančné i časové náklady na ich preškoľovanie. „Je to pre všetkých fyzicky i psychicky náročné, no zvládneme to,“ uzatvára M. Vajs.

Do skupiny ECO-INVESTMENT okrem holdingu SHP Group s výrobnými závodmi v Harmanci a Slavošovciach patria aj najväčšie slovenské závody na spracovanie dreva a výrobu celulózy apapiera, vrátane ružomberského Mondi SCP. Okrem papierovej hygieny skupina eviduje aj výrazne vyšší záujem aj o papierové obaly na potraviny, ktoré v miliónoch kusov denne produkujú spoločnosti Harmanec – Kuvert v Brezne a závod ECO Bags v Myjave.