Nový štátny systém podpory podnikov v regiónoch

MINSK – Bielorusko pracuje na novom mechanizme štátnej podpory podnikania v regiónoch – rozpočtových transferoch.

Povedal to prvý námestník bieloruského ministra hospodárstva Jurij Čebotar v rozhovore pre magazín Economy of Belarus.

Rezort hospodárstva podľa neho vypracoval zodpovedajúci návrh vyhlášky o štátnej finančnej podpore. Ako dodatočný impulz na realizáciu investičných projektov v regiónoch budú poskytnuté rozpočtové transfery, ktoré budú vyplatené po ukončení projektu. Ich veľkosť bude určená v závislosti od úrovne rozvoja a špecializácie regiónu, v ktorom sa projekt realizuje: od 10 % z výšky kapitálových nákladov – pre mestá nad 80 000 obyvateľov, do 35 % – v r. poľnohospodárske regióny.

Návrh zákona „O pomoci a podpore investičných projektov v Bieloruskej republike“ je takmer pripravený na prijatie. „Dokument stanovuje opatrenia štátnej podpory podnikateľských iniciatív v rámci investičných zmlúv aj bez ich uzatvárania. Zmluvné vzťahy s poskytovaním rozšíreného balíka výhod a preferencií ovplyvnia veľké projekty v prioritných sektoroch ekonomiky,“ vysvetlil Jurij Čebotar.

Rozvoju regiónov podľa neho uľahčí zjednodušený mechanizmus realizácie investičných projektov – rozhodnutím VÚC. Oblastné výkonné výbory zo zoznamu zostaveného Radou ministrov, s prihliadnutím na špecifiká a potenciál území, určia prioritné aktivity pre investície. Výhody a preferencie budú poskytnuté vo fáze výstavby zariadenia.

Novinkou je aj odkúpenie časti výrobkov vyrobených investorom štátom. Existujú plány na uzatváranie takýchto zmlúv na konkurenčnom základe.