Banka Ruska odporúča pre programy cash back

MOSKVA – Ruské banky by mali zverejňovať atraktívne podmienky pre programy vrátenia hotovosti. Informuje to ruská centrálna banka banka Ruska

Malo by to v porovnateľnom formáte, aby spotrebitelia nemali nereálne očakávania. Občania by mali mať možnosť slobodne a bez ďalšieho úsilia zoznámiť sa s dokumentmi, ktoré obsahujú kompletné informácie o vrátení hotovosti (cash back).

Takéto odporúčania zaslala Federálna antimonoplná  služba a Banka Ruska úverovým inštitúciám.

Teraz sa banky často zameriavajú na výšku cashbacku, ale nie vždy plne informujú potenciálnych zákazníkov o obmedzeniach. Napríklad o maximálnej výške cashbacku za určité obdobie, maximálnej a minimálnej sume nákupu, z ktorej sa pripíše. Alebo že zvýšený cashback sa pripisuje len pri určitých typoch nákupov.

Takáto prax môže byť považovaná za nečestnú a zavádzanie spotrebiteľov môže byť považované za porušenie zákonov o hospodárskej súťaži a reklame, uviedli v liste FAS a Banky of Ruska.