Export aj import v júli medziročne rástli o viac ako 18 %, obchodná bilancia je v záporných číslach

BRATISLAVA –  Celkový vývoz v prvom prázdninovom mesiaci pozitívne ovplyvnil najmä vyšší vývoz motorových vozidiel a ich dielov. K rastu dovozu tovaru na Slovensko opäť prispeli vyššie ceny nakupovanej elektriny, plynu a ropy. Informuje  o tom Štatistický úrad SR.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8 mld. eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Dvojciferný rast vývozu pokračuje už tretí mesiac. Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil podobným tempom, a to o 18,6 % na 8 mld. eur. Dovoz si dvojciferný rast udržiava už od novembra minulého roka.

Saldo zahraničného obchodu bolo v júli tohto roka pasívne v objeme 26,6 mil. eur. Deficit tak bol o 6,6 mil. eur väčší ako v rovnakom období minulého roku. Celkové saldo nepriaznivo ovplyvnil najmä medziročne väčší deficit obchodu s minerálnymi palivami o 297,7 mil. eur, spôsobený predovšetkým rastom cien energetických komodít. Mierne, o vyše 55 mil. eur sa zhoršila aj bilancia v obchode s priemyselnými a aj trhovými výrobkami. Priaznivý vplyv na celkové saldo mal medziročne vyšší prebytok obchodu so strojmi a prepravnými zariadeniami o 362,3 mil. eur.