NBS o inflácii: nepatrné zmiernenie rastu cien

BRATISLAVA –  Inflácia CPI v januári mierne spomalila na 15,2 % (15,4 % v decembri 2022). Konštatuje to rýchly komentár Národnej banky Slovenska (NBS). 

Medzimesačne však ceny narástli o 2,6 %. Prispeli najmä regulované ceny a trhové služby.

Ceny potravín naďalej najvýraznejšou mierou prispievajú k vysokej inflácii. Medziročne v januári rástli o 28,6 %. Aktuálne spomaľovanie tempa rastu cien poľnohospodárkych výrobcov, cien agrokomodít na svetových trhoch, priemyselných výrobcov potravín pre domáci trh naznačuje zmenu trendu. V nasledujúcich mesiacoch by sme mohli očakávať postup.

V januári sa znížila DPH na vybrané položky gastro a športových služieb. Vplyv zmeny nepriamych daní prispel k inflácii CPI -0,43 p. b.. Ceny vyššie uvedených služieb podľa očakávaní napriek zníženej DPH neklesali. Ich očistené ceny o zmenu DPH tak rástli v januári relatívne veľmi rýchlo. Uvedený vývoj sa premietol do zrýchlenia čistej inflácie CPI.

V rámci čistej inflácie zrýchľovali trhové služby. Prispeli k tomu najmä služby stravovania dotknuté práve znížením DPH. Rástli ceny závodného stravovania (o 22 %) a denného menu v reštauráciách (o 11 %).

V januári výrazne rástli aj regulované ceny školského stravovania (o takmer 17 %) a školských poplatkov (približne o 10 %). Vládne opatrenia stlmili nárast regulovaných cien energií. Ceny elektriny vzrástli iba o 2,5 %, tepla o 13,2 % a plynu o 11,7 %.

Poznámka  Finančných novín: Rýchle komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja „Analytici ÚMS“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.