AZZZ: testovanie vo firmách sprevádzajú problémy

BRATISLAVA –  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR so znepokojením sleduje vývoj testovania vo firmách.

Testovanie síce „beží“ od pondelka, ale až dnes bol oficiálne schválený manuál ako majú firmy vlastne postupovať. Prax ukazuje, že je veľa prípadov, kedy firmy cez testovacie autority žiadajú o vydanie testov, ale okresné úrady ich nevydávajú lebo ich nemajú.

„Takáto situácia ohrozuje jednak samotný zmysel testovania, môže však zhoršiť už teraz zlú epidemiologickú situáciu a tým pádom ovplyvniť aj návrat zamestnancov do pracovného procesu a návrat do „normálneho“ života. Firmy avizujú problémy aj v nedostatku zdravotníckeho personálu, ktorý je pri testovaní nevyhnutný“, hovorí Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR. Viackrát sme avizovali, že možnosť testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by malo význam vo všetkých u firmách, ktoré o to prejavia záujem. V tejto súvislosti vidíme ako problematickú podmienku, že menšie a stredné firmy, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov sú odkázané na spájanie sa s inými firmami, čo môže spôsobovať ďalšie komplikácie.

„Považujeme za nevyhnutné a priam žiadúce, aby zástupcovia vlády takéto zásadné opatrenia konzultovali s firmami vopred, aby sa vedeli na takúto náročnú situáciu logisticky pripraviť. V takejto vážnej situácii je potrebná zrozumiteľná a odborná komunikácia. Mnohé firmy  sa do testovania zapojiť chcú. Na realizáciu testovania je potrebné však vykonať mnoho úkonov, čo pre firmu, ktorá s tým nemá skúsenosť môže byť mimoriadne náročné. Absencia konštruktívnej komunikácie a prijímanie rozhodnutí na poslednú chvíľu potom spôsobuje takéto neželané
situácie“, dopĺňa viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.