Kazachstan: AIX súlad s medzinárodnými normami

Astanská medzinárodná burza (Astana International Exchange – AIX) potvrdila súlad s globálnymi normami ISO 27001 a ISO 27032 a bola tiež certifikovaná podľa dvoch nových noriem – ISO 27018 a ISO 27017.

Tieto normy pokrývajú zabezpečenie celého cyklu ochodovania s cennými papiermi: obchod, zúčtovanie registračné a depozitné služby.

Renat Bekturov, predseda predstavenstva AIX, v tejto súvislosti povedal: “Prebiehajúca certifikácia AIX odráža náš záväzok poskytovať pevný základ pre informačné a kybernetické bezpečnostné systémy a overovať kvalitu a bezpečnosť našich služieb. Vzhľadom na neustále rastúci význam ochrany údajov a súkromia v dnešnom svete sme povinní dodržiavať medzinárodné zásady a postupy ochrany údajov“.

ISO 27001 je norma, ktorá spĺňa požiadavky systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), ISO/IEC 27032:2012 je globálna norma kybernetickej bezpečnosti, ktorá zahŕňa aspekty ako informačná bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, internetová bezpečnosť a ochrana kritickej informačnej infraštruktúry.

Dve nové normy ISO 27017 a 27018 riešia cloudovú bezpečnosť a súkromie v cloude, čo je pre AIX veľký úspech, keďže celá infraštruktúra burzy beží v cloude.

Valery Tsoi, výkonný riaditeľ informačných technológií v AIX, povedal:

“Získanie certifikácií ISO znamená, že zákazníci, zainteresované strany a investori si môžu byť istí, že operácie AIX sú bezpečné, spoľahlivé a že jeho vedenie chápe potrebu udržiavať vysoké štandardy obchodných procesov. Certifikáty boli vydané spoločnosťou AIX po dôkladnom audite a overení spoločnosťou AIX.” Izraelský štandardný inštitút, ktorý poskytuje zainteresovaným stranám maximálnu dôveru, že ich informácie sú chránené tým najdôkladnejším spôsobom.”

V rámci certifikačného procesu budú počas prvých dvoch rokov prebiehať pravidelné audity prevádzkovej efektívnosti systému a v treťom roku bude prebiehať  audit obnovenej certifikácie.

AIX vznikla   v roku 2017 ako súčasť rozvoja Medzinárodného finančného centra Astana. Akcionármi AIX sú AIFC, Goldman Sachs, Shanghai Stock Exchange, Silk Road Fund a burza NASDAQ, ktorá poskytuje obchodnú platformu AIX. Burza funguje v regulačnom prostredí založenom na princípoch anglického práva, čím poskytuje bezpečné investičné prostredie. Poslaním AIX je rozvíjať aktívny kapitálový trh v Kazachstane a v regióne poskytovaním jasných a výhodných podmienok na získanie financovania od súkromných a verejných podnikov. AIX vyvíja špeciálne segmenty pre ťažobné spoločnosti, ako aj infraštruktúrne projekty v rámci iniciatívy Belt and Road Initiative. Viac informácií: www.aix.kz

Medzinárodné finančné centrum Astana (AIFC) je nezávislá jurisdikcia, ktorá začala svoju činnosť v roku 2018. V súlade so Stratégiou rozvoja do roku 2025 je kľúčovou úlohou AIFC konsolidovať sa ako univerzálna platforma spájajúca krajiny EAEU, Strednej Ázie a Kaukazu. www.aifc.kz

Cloud computing, alebo  klaud kompjútinginternetové počítanievýpočtové mračno; je na internete založený model vývoja a používania počítačových technológií.

Možno ho charakterizovať aj ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek. Výhodou je, že dáta sú uložené na cloude ihneď po skončení synchronizácie zálohovania. V prípade, že k dôjde poškodeniu alebo krádeži vášho počítača, stále budete mať prístup k aktuálnym súborom. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) za vlastný softvér, ale za jeho použitie. Ponuka aplikácií sa pohybuje od kancelárskych aplikácií, cez systém.