Cenné papiere: ako laureát Nobelovej ceny William Sharp spôsobil revolúciu v investovaní

Moderná investičná teória je založená na dvoch základných kameňoch – na tvorbe diverzifikovaného portfólia a hodnotení jeho hodnoty a rizík. Prvú

Read more