Vladimír Franta vložil Petre Procházkovej do úst to čo nepovedala, manipuloval, a preto po nich dostal

PRAHA – Známa česká novinárka Petra Procházková prednášala na  podujatí Druhé mediálne fórum 2019: sloboda žurnalistiky v súvislosti s ľudskými právami, novými technológiami a medzinárodnými informáciami. Prvé bolo minulý rok v Pezinku. Bolo v dňoch 20. – 22. 11. 2019 v Prahe. Bol som na ňom. Každoročne ho poriada časopis Medzinárodný život, ktorý vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

O jej vystúpení vytvoril článok Vladimír Franta. Je úplne jedno z akého je serveru, alebo médiá, kto ho vydáva. Dôležité je to, že Vladimír Franta použil klasické techniky manipulácie. Spomedzi faktov, ktoré odzneli v referáte Petry Procházkovej si vybral len niekoľko vzájomne nesúvisiacich údajov. Tie zveličil, nafúkol a dal ich do titulku. Z titulku a zlátaniny, ktoré sa tvári ako článok dodnes, pretože prvú verziu, redakcia vymazala, šípiť, že cieľom autora nebolo nič iné len znemožniť Petru Procházkovú.

Ingrid Romancovová o tom napísala článok. Úplný text je tu. Tu je doslovný citát: “Petra Procházková popisovala kauzu okolo sýrskych utečencov a ich detí v táboroch, predovšetkým v Grécku, a ako sa s témou pracovalo v novinách. Vymyslelo sa tému, ktoré témou vôbec nie je, pretože v Českej republike je v súčasnosti asi dvadsať utečencov a vôbec to nie je problém v našej krajine a nikdy nebol, sme tranzitnou krajinou a Čeština je reč celkom k ničomu a nikto ju ani nevie (myslené v kontexte , že utečenci mieri do krajín, ktorých reč skôr ovládajú) a z tohto hľadiska je u nás téma marginálna. Vďaka sociálnym sieťam sa to ale stalo témou číslo jedna. Nie exekúcie, ktorých je v tejto republike 800 tisíc, čo je na počet našich obyvateľov značné číslo. Nie integrácia rómskeho obyvateľstva, ktorých je tu tisíckrát viac ako utečencov (tisíckrát vo význame oveľa viac, Vladimír Franta ale vynásobil 20 x 1000 = 20 000 Rómov a potom si našiel, že ich je tu v republike viac než tento počet).”

Študoval som Fakultu žurnalistiky Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Mali sme predmet Teória a prax buržoáznej žurnalistiky. K predmetu bola séria kníh. Jedna sa venovala tomu ako sa v buržoáznej žurnalistike manipuluje. Vladimír Franta v praxi predviedol ako vyzerá manipulácia bulvárneho novinára. Facku od Petry Procházkovej si zaslúžil. Bohužiaľ k prípadu sa vyjadrujú mnohí bez toho, aby poznali jeho celkový kontext.

Jeden z mojich kolegov z Fakulty žurnalistiky Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova,  mi povedal, že za podobné veci by pán Vladimír Franta v Rusku dostal, citujem: “Kosákom a kladivom po vajciach.” Povedal , že si z toho netreba nič robiť, že koniec konferencie priniesol dynamické vyvrcholenie. Pre redakciu, ktorá pána autora článkov zamestnáva,  plynie z toho jedno ponaučenie. Nemali by v redakcii zamestnávať  novinárskych amatérov ako je Vladimír Franta. Druhá verzia, že by mohli zaviesť rubriku s názvom. Zlátaniny Vladimíra Frantu.” Všetci by sme vedeli na čom sme. A o pánovi Frantovi sa dá povedať: Komu niet rady, tomu niet ani rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A namiesto stručného záveru.  “Vladimíre Franto nepotěšil ste mne,  ani já Vás nepotěším!”

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.