Prezident Kassym-Žomart Tokajev označil vzbúrencov za teroristov a kriminálnikov

NUR SULTAN – V Kazachstane bude protiteroristická operácia. V celej krajine je stanné právo.

Vyplýva to z rokovania Bezpečnostnej rady Kazachstanu, ktoré viedol prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý vo funkcii nahradil predchádzajúceho a prvého prezidenta Nurlustana Nazarbajeva.

Prezident upozornil na zložitosť vývoja situácie a na potrebu viacerých naliehavých opatrení. Sily, ktoré zaútočili na Kazachstan označil za skutočných teroristov. “V tejto súvislosti musíme vykonať  protiteroristickú operáciu, aby sme ich odrazili. Som šéfom ústredia boja proti terorizmu. Štatistiky teroristického útoku, ktorí spáchali banditi (ukazujú, že) sú skutoční teroristi. Dobre vieme, že v súčasnosti vyčíňajú v Alma-Ate a iných mestách. Obsadzujú budovy infraštruktúry, a čo je najdôležitejšie, osadzujú priestory, kde sa nachádzajú ručné zbrane. Bojujú s kadetmi (vojenských) škôl. V súčasnosti prebieha boj  pri Alma-Ate boj s výdavkovými vojskami Ministerstva obrany (Kazachstanu), uviedol prezidenta na rokovaní Bezpečnostnej rady Kazachstanu.

Prezident povedal, že tieto gangy majú medzinárodný charakter, a boli vycvičené v zahraničí. Ich útok na Kazachstan treba vnímať ako akt agresie.

“V tejto súvislosti, odvolávajúc sa na zmluvu o kolektívnej bezpečnosti, som sa obrátil na hlavy štátov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OKDB – viac tu), aby pomohli Kazachstanu prekonať túto teroristickú hrozbu. V skutočnosti to nie je hrozba – je to podkopávanie integrity štátu a čo je najdôležitejšie, je to útok na našich občanov, ktorí ma ako hlavu štátu žiadajú, aby som im urýchlene pomohol. Mojou ústavnou povinnosťou je starať sa o blaho, bezpečnosť a pokoj našich občanov. Žiadosť partnerom OKDB považujem za absolútne vhodnú a aktuálnu. Verím, že ľud Kazachstanu toto rozhodnutie podporí. Spoločne prirodzene zvíťazíme Ako som povedal, teroristické gangy sa zmocňujú veľkých infraštruktúrnych zariadení. Konkrétne obsadili letisko v Alma-Ate, asi päť lietadiel, vrátane zahraničných. Vandali ho napadli a zničili. Obyvatelia Alma-Aty sa stali obeťami útokov teroristov a banditov. Preto je našou povinnosťou, vrátane tu prítomných členov Bezpečnostnej rady Kazašskej republiky, podniknúť všetky možné kroky na ochranu nášho štátu pred vonkajšou hrozbou,” povedal Kasym-Žomart Tokajev.

Predseda bezpečnostnej rady sa vo svojom prejave prihovoril aj k občanom, ktorí sa stali obeťami teroristickej agresie.

“Chcem vás ubezpečiť, že ako prezident Kazašskej republiky urobím všetko pre ochranu životne dôležitých záujmov. Myslím si, že spolu vyhráme. Toto je veľmi ťažká stránka v histórii nášho štátu. Veľa vecí sa musí preskúmať ako a prečo sa to stalo. Ale hlavnou vecou je teraz chrániť našu krajinu, chrániť našich občanov, uzavrela hlava štátu.

Na rokovaní boli predsedovia oboch komôr parlamentu, úradujúci predseda vlády, vedúci administratívy prezidenta, predseda Výboru pre národnú bezpečnosť, , generálny prokurátor, úradujúci podpredseda vlády – minister zahraničných vecí, minister obrany, minister vnútra a minister pre mimoriadne situácie.

Prezident Kasym-Žomart Tokajev dal vláde niekoľko neodkladných pokynov Šiesteho januára dal prezident Kazachstanu vláde niekoľko naliehavých pokynov:

1. Vytvoriť osobitnú vyšetrovaciu skupinu zloženú zo zástupcov Generálnej
prokuratúry, Ministerstva vnútra, KNB a ďalších kompetentných štruktúr na zistenie príčin
udalostí, ustanovenie a vyvodenie trestnoprávnej a správnej zodpovednosti všetkých
zodpovedných osôb.

2. Ozbrojené sily, KNB, Ministerstvo vnútra, Národná garda a ďalšie orgány činné v
trestnom konaní – majú vykonávať opatrenia na zvýšenie bojovej pripravenosti a vybavenia,
udržiavať morálku vojenského personálu.

3. Akimaty (samosprávy) regiónov majú poskytnúť dôstojnú finančnú podporu rodinám zabitých príslušníkov policajných a ozbrojených síl.

4. Ministerstvo digitálneho rozvoja, inovácií a leteckého priemyslu Kazašskej republiky spolu s Ministerstvom vnútra Kazašskej republiky – má zorganizovať priamu linku pre poskytovanie informácií občanom o obetiach a nezvestných osobách v dôsledku akcií zločineckých skupín.

5. Vytvárať komisie na posúdenie výšky škôd vzniknutých v dôsledku nepokojov; po stabilizácii situácie začať práce na obnove administratívnych budov, sociálnych zariadení, obytných budov v Almaty a ďalších regiónoch.

6. Akimom sa ukladá stabilizovať prácu inžinierskych sietí, verejnej dopravy a zariadení sociálnej infraštruktúry.

7. Prijať opatrenia na poskytnutie štátnej podpory malým a stredným podnikom postihnutým trestnými činmi v Almaty a ďalších regiónoch.

8. Národná banka a Agentúra Kazašskej republiky pre reguláciu a rozvoj finančného trhu má zabezpečiť obnovenie stabilnej a neprerušenej prevádzky bánk druhej úrovne a iných finančných organizácií po stabilizácii situácie.

9. Prijať opatrenia na ochranu diplomatických misií, ako aj subjektov zahraničných investícií a podnikania zahraničných spoločností.

10. Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky má zabezpečiť udržiavanie trvalých vzťahov so zahraničnými štátmi, medzinárodnými organizáciami a ďalšími partnermi
vo všetkých aktuálnych otázkach bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce.