Vláda SR pomohla U.S. Steel Košice na projekty v podniku sumou 550 mil. eur, poskytla desať rokov daňové prázdniny, vláda USA dala 100 mil. USD

BRATISLAVA / KOŠICE – Podnik U. S. Steel mal po kúpe firmy VSŽ oceľ, s. r. o. od Slovenskej republiky desať rokov daňové prázdniny a dostal dotácie vo výške 550 mil. eur.

Z konsolidovaných finančných výkazov firmy vyplýva, že v rokoch 2004 až 2019 podnik zarobil necelých 2, 5 miliardy eur. Presnejšie povedané  je to 2 489 845 000 eur.

U. S. Steel Košice – zisk alebo strata po zdanení, konsolidované finančné ukazovatele v tisícoch eur

2004 300 996
2005 424 069
2006 486 597
2007 405 905
2008 338 377
2009 14 441
2010 95 979
2011 mínus 25 765
2012 27 664
2013 mínus 368 887
2014 17 029
2015 43 229
2016 270 514
2017 447 626
2018 89 227
2019 mínus 78 126
Spolu 2 489 845

 

Podnik získal od vlády Slovenskej republiky viacero dotácií. Celkom mali hodnotu niečo viac ako 550 mil. eur. Vláda USA podnik podporila sumou 100 mil. eur. To je viac ako päť razy menej ako Vláda Slovenskej republiky.

U. S. Steel Košice – poskytnutá štátna pomoc v tisícoch eur

Oslobodenie od dane z príjmov 430 000
Kompenzácie z Enviromentálneho fondu 2016 429
Kompenzácie z Enviromentálneho fondu 2017 372
Kompenzácie z Enviromentálneho fondu 2018 190
Kompenzácie z Enviromentálneho fondu 2019 125
Kompenzácie z Enviromentálneho fondu 2020 96
Kompenzácie z MH SR 2018 12 423
Kompenzácie z MH SR 2019 11 487
EŠIF Odprášenie koksovej služby VK B1 – 2016 4 389
EŠIF Odprášenie koksovej služby VK B3  – 2016 3 775
EIFŠ Kontrola emisií pre rudné mosty VP 1 – 2016 9 079
EIFŠ Kontrola emisií pre rudné mosty VP 2 – 2016 6 516
EŠIF Kontrola emisií pre rudné mosty VP 3- prestavba EO34 4 580
EŠIF Odprášenie MPO v OC1 1 913
EŠIF Odprášenie OC2 –mimopecné odsírenie 2 945
EŠIF Odprášenie OC2 –odsísenie 3 948
EŠIF Odprášenie úpravne uhlia 376
EŠIF Odprášenie koncových spekacích pásov 1 a 2 5 383
EŠIF Odprášenie koncových spekacích pásov 3 a 4 5 745
EŠIF Odprašovanie aglomerácie pás č. 1 11 235
EŠIF Odprašovanie aglomerácie pás č. 2 11 628
EŠIF Odprašovanie aglomerácie pás č. 3 12 298
EŠIF Odprašovanie aglomerácie pás č. 4 11 636