Veľvyslanec Kazachstanu na Slovensku Roman Vassilenko: Priateľstvo medzi našimi krajinami sa len posilnilo a veľmi prehĺbilo

BRATISLAVA – Redakcia Finančných novín  požiadala o rozhovor s veľvyslancom Kazašskej republiky v Slovenskej republike Romanom Vassilenkom, zastupujúcim krajinu, ktorá 16. decembra oslávila 30. výročie nezávislosti.

Pán veľvyslanec, v prvom rade sa pripájame k gratuláciám adresovaným Kazachstanu pri príležitosti 30. výročia nezávislosti vašej krajiny. S akými pocitmi Kazachstanci vítali tento sviatok?

Ďakujem veľmi pekne za blahoželanie. Keď hovoríme o pocitoch, tak je pravdepodobne správne povedať, že náš národ tento sviatok oslavuje s pocitom veľkej hrdosti, že sa nám podarilo zrealizovať storočný sen svojich predkov a vybudovať uznávaný a vo svete rešpektovaný suverénny štát. Samozrejme, môžeme veľa hovoriť o tom, čo sa ešte neurobilo a čo ešte treba urobiť, najmä pokiaľ ide o ďalšie budovanie štátu pre občanov alebo budovanie rozvinutejšieho hospodárstva, odolného voči nárazom, a práve toto zdôraznil prezident Kasym-Žomart Tokajev vo svojom slávnostnom príhovore. Faktom však zostáva, že napriek mnohým ťažkostiam a pesimistickým proroctvám pred 30 rokmi sa Kazašská republika vznikla a s istotou hľadí do budúcnosti. A v tomto sme veľmi podobní Slovensku, ktoré o rok oslávi 30 rokov svojej samostatnosti.

A s akými výsledkami sa približuje Kazachstan a Slovensko vo vzťahoch za rok 2021?

Myslím si, že môžeme s istotou povedať, že spolupráca a priateľstvo medzi našimi dvoma krajinami sa za posledný rok posilnili, a to aj napriek pandémii, ktorá, samozrejme, dosť narušila naše plány.

Keď sa hovorí o tom, čo sa urobilo, tak v prvom rade by som rád spomenul veľmi produktívnu návštevu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska pána Ivana Korčoka v Nur-Sultáne v októbri 2021, ktorý viedol solídnu oficiálnu a obchodnú delegáciu. Dôkazom dôležitosti spolupráce so Slovenskom v Kazachstane je, že pána ministra prijal prezident Tokajev, predsedovia oboch komôr Parlamentu Maulen Ašimbajev a Nurlan Nigmatulin, na Ministerstve zahraničných vecí sa uskutočnili veľmi intenzívne a úprimné rokovania.

Dôležitým výsledkom bolo podpísanie Memoranda medzi ministerstvami zahraničných vecí zodpovednými za oficiálnu rozvojovú pomoc iným štátom o spolupráci v tejto dôležitej oblasti. V súčasnosti pracujeme na konkrétnych projektoch spolupráce medzi agentúrami KazAID a SlovakAid so zameraním na poskytovanie pomoci krajinám Strednej Ázie. Keď už o tom hovoríme, ceste pána ministra Korčoka predchádzala návšteva Bratislavy osobitného predstaviteľa prezidenta Kazašskej republiky pre medzinárodnú spoluprácu Jeržana Kazychana, čo umožnilo identifikovať oblasti spoločného záujmu, vrátane stabilizácie situácie v Afganistane a v boji proti pandémii.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že počas návštevy pána ministra Korčoka bolo zorganizované biznis fórum za účasti predstaviteľov asi 30 slovenských a kazašských firiem, desiatky stretnutí vo formáte B2B a B2G. Podľa mnohých podnikateľov z oboch strán sa vďaka tejto návšteve a stretnutiam, ktoré sa konali, “prelomili dopravné zápchy“, zjavne spôsobené neschopnosťou vyriešiť veľa problémov telefonicky alebo prostredníctvom konferencií Zoom v podmienkach pandémie, a umožnili im výrazne posunúť ich spoluprácu vpred. Jedným z konkrétnych výsledkov tejto návštevy bolo vyhlásenie o dosiahnutej dohode o spolupráci medzi slovenskou rodinnou firmou z Nitrianskeho kraja Kuruc s.r.o. a kazašskou spoločnosťou Tau Solutions o založení spoločného podniku na spracovanie tuhého odpadu a výrobu stavebných materiálov z neho v meste Almaty.

Z významných výsledkov tohto roka by som chcel osobitne vyzdvihnúť spustenie projektu rekonštrukcie športového areálu „Kazachstan“ skúsenou slovenskou spoločnosťou Colosseo EAS na základe zmluvy na princípoch verejno-súkromného partnerstva s akimatom (kancelária primátora) mesta Nur-Sultan v celkovej hodnote 17 miliárd tenge (34-35 miliónov eur). Stojí za zmienku, že tento športový areál, ktorý má hokejovú arénu a 50-metrový plavecký bazén, postavili vtedy v úplne novom hlavnom meste Kazachstanu v roku 2001 a za posledných 20 rokov zaznamenal vo svojej histórii mnoho slávnych stránok. V posledných rokoch si však vyžaduje radikálnu modernizáciu, a práve to slovenská spoločnosť, známa tým, že zabezpečila výplň takých štadiónov ako Capitol One Arena vo Washingtone či Zenit v Petrohrade, urobí.

A celkove ako vyzerá obchodná spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom?

Podľa kazašských štatistík dosiahol bilaterálny obchod za január až november 2021 hodnotu 76,7 milióna amerických dolárov (vývoz 1,15 milióna amerických dolárov, dovoz 75,55 milióna amerických dolárov), čo je o 14% viac ako v rovnakom období v roku 2020. Myslím si, že vzhľadom na skutočný potenciál obchodu medzi našimi dvoma krajinami sú to stále veľmi skromné čísla. Leví podiel pritom pripadá na slovenský export do Kazachstanu – 75,55 milióna amerických dolárov, čo je 98,5 percenta. Významnú časť slovenského exportu do našej krajiny tvoria autá a náhradné diely k nim. To znamená, že nás čaká ešte veľa práce na revízii štruktúry nášho obchodu, na zvýšení objemu kazašského exportu.

Rovnako aj v Kazachstane je v súčasnosti registrovaných niečo vyše 30 slovenských firiem alebo spoločných podnikov so slovenskou účasťou. Objem slovenských investícií v Kazachstane za všetky roky samostatnosti predstavoval približne 21 miliónov dolárov, čo je tiež veľmi skromné. Na Slovensku momentálne nemá zastúpenie ani jedna kazašská firma a z našej krajiny sa neinvestovalo ani euro.

Myslím si, že táto situácia nemôže vyhovovať ani jednej strane. Ako správne poznamenal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí počas návštevy v Nur-Sultáne, musíme urobiť všetko preto, aby o pár rokov veta, že „v rozvoji  našich vzťahov existuje obrovský nevyužitý potenciál”, už nezaznela. Tento potenciál skutočne existuje a pracujeme na tom, aby sme ho čo najskôr uviedli do praxe.

A čo sa v tejto súvislosti plánuje urobiť?

V prvom rade by som chcel opäť pripomenúť návštevu pána ministra Korčoka a asi 20 slovenských lídrov slovenských firiem z takých oblastí, ako je obranný priemysel, strojárstvo, inžiniering a stavebníctvo, ale aj IT, ba dokonca aj výroba krištáľu. Dnes je dôležité zabezpečiť follow-up – implementáciu dohôd, ktoré dosiahli so svojimi partnermi v Nur-Sultáne. Pracujeme na tom.

Ďalej vkladáme veľké nádeje v kvalitné usporiadanie ďalšieho, 9. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v Bratislave v marci 2022. Zároveň spolupracujeme so svojimi partnermi v Kazachstane a na Slovensku na tom, aby toto zasadnutie sprevádzala podnikateľská misia a podnikateľské fórum, ako to už neraz bolo počas návštevy slovenských delegácií a zasadnutí komisií v Kazachstane.

Okrem toho je nutné zabezpečiť kvalitnú účasť slovenských obranných firiem na 6. medzinárodnej zbrojárskej výstave KADEX v Nur-Sultáne koncom mája 2022, opäť dúfame, že sa uskutoční po dvojročnej kovidovej prestávke. Pre informáciu, na výstave v máji 2020, ktorá bola pre vypuknutie pandémie zrušená, asi 15 slovenských verejných a súkromných spoločností plánovalo účasť. Predpokladám, že aj budúci rok bude vzájomný záujem značný.

Aké sú celkove vaše plány na rok 2022?

Plánov je veľa a dúfame, že pandémia nezabráni ich realizácii. Z hlavného bodu: dúfame, že zorganizujeme návštevu prezidentky Zuzany Čaputovej v Kazachstane na pozvanie prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, ktoré vyslovil v októbri odchádzajúceho roka.

Dúfame tiež, že medziparlamentná spolupráca sa bude ďalej rozvíjať po tom, čo sa nám minulý rok podarilo dať jej impulz zorganizovaním návštevy predsedu Zahraničného výboru NR SR Mariána Kéryho v Nur-Sultáne.

Okrem toho očakávame, že v prvej polovici roka vyriešime otázku spustenia seriózneho investičného projektu v Kazachstane jednej solídnej slovenskej firmy v oblasti hutníctva a výroby kovových výrobkov.

 

Čo plánujete podniknúť z hľadiska rozvoja obchodných kontaktov a kontaktov medzi ľuďmi?

Dúfame, že v nasledujúcom roku sa nám podarí otvoriť niekoľko honorárnych konzulátov Kazachstanu vo viacerých regiónoch Slovenska. Kandidatúra honorárneho konzula Kazachstanu v Banskobystrickom kraji je už dohodnutá, ide o veľmi rešpektovanú osobu v regióne a krajine a jediný dôvod, prečo sme museli odložiť slávnostné otvorenie honorárneho konzulátu na rok 2022 boli obmedzenia spôsobené pandémiou. Preto sa tešíme, že tak urobíme začiatkom budúceho roka. Mimochodom, sme veľmi radi, že v októbri 2021 bol okrem Generálneho honorárneho konzulátu Slovenska v Karagande, v centrálnom Kazachstane, otvorený aj honorárny konzulát Slovenska v meste Usť-Kamenogorsk na východe našej krajiny.

Okrem toho už bola vypracovaná otázka nadviazania partnerských vzťahov medzi mestami Kazachstanu a Slovenska a plánujeme to oznámiť začiatkom budúceho roka.

 

Okrem toho existujú početné dohody o spolupráci medzi univerzitami oboch krajín a niekoľko takýchto zmlúv bolo uzavretých v uplynulom roku, a to aj medzi Medzinárodnou univerzitou cestovného ruchu a pohostinstva v Turkestane a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

V uplynulom roku sa nám podarilo vydať a predstaviť jednu z prvých kníh o našej krajine v slovenskom jazyku – 101 zážitkov z Kazachstanu, – ktorá mala u čitateľov veľmi dobrú odozvu, a ktorá, dúfame, nás zblížila.

Všetky tieto kroky by určite mali prispieť k rozvoju obchodných a ľudských kontaktov medzi našimi krajinami.

Už dva roky pôsobíte ako veľvyslanec Kazachstanu v Bratislave. Aký je váš najväčší dojem zo Slovenska a Slovákov v tomto období?

Asi najväčším dojmom je uvedomenie si krásy tejto krajiny – a ani nie tak krásy prírody či stoviek zámkov, ktorá nemá obdoby, ale krásy ľudí predovšetkým duchovnej. Otvorenosť, ochota podeliť sa o najvnútornejšie myšlienky, či pohostinnosť Slovákov okamžite si každého odzbrojujú, páči sa a budí dôveru. Nie náhodou často hovoríme, že sa tu cítime ako doma.

Ďakujem za rozhovor, ešte raz Vám blahoželám k 30. výročiu nezávislosti Kazašskej republiky a prajem veľa úspechov pri realizácii plánov v roku 2022.

To ja Vám ďakujem za prejavený záujem. Želám Vám, Finančným novinám a všetkým Vašim čitateľom všetko najlepšie v roku 2022. Nech vám prinesie len radosť, nové úspechy, realizáciu plánov a chcem veriť, že nastane koniec, či skôr zvládnutie pandémie koronavírusu a navrátime sa do viac-menej normálneho života. A, samozrejme, pri tejto príležitosti pozdravujem našich slovenských priateľov a želám  všetko najlepšie pri príležitosti štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky 1. januára.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.