Jeržan Kazychan: Kazachstan podporuje prehlbovanie hospodárskej spolupráce so Slovenskom

BRATISLAVA –  Jeržan Kazychan je osobitným vyslancom prezidenta Kazašskej republiky Kasym-Žomárta Tokajeva pre medzinárodnú spoluprácu. V rokoch 2011 – 2012 bol ministrom zahraničných vecí Kazachstanu. V minulosti zastával veľa dôležitých funkcií v rezorte zahraničných vecí. Jeho súčasná funkcia je nová. Finančné noviny hovorili s osobitným vyslancom prezidenta Kazachstanu.

Čo je poslaním osobitného vyslanca?

Hlavnou úlohou je zaoberať sa prioritnými oblasťami zahraničnej politiky, ale aj vykonávať špeciálne diplomatické misie. Venujem sa humanitárnym otázkam, ľudským právam, klimatickým problémom a diskusiám o dekarbonizácii priemyslu.

Momentálne sa na základe úlohy prezidenta Kazachstanu sa zaoberám aj možnými budúcimi problémami súvisiaci so zmenou režimu v Afganistane. Veľmi dôležitou časťou môjho poslania je spolupráca s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Dúfame, že príde čas, keď sa staneme členmi tohto klubu.

Aký je váš vzťah k Slovensku?

Považujem za veľkú česť pracovať v Bratislave v novej funkcii. Pred desiatimi rokmi som bol veľvyslancom v Rakúsku. Do Bratislavy som chodil veľmi rád. Vidíme, že Slovensko je veľmi seriózny obchodný a ekonomický partner. Rozvíja sa oblasť automobilového priemyslu, farmácie či potravinárstva. Vieme, že v Kazachstane pracuje približne tridsať slovenských firiem. Spoluprácu by sme chceli postupne prehlbovať.

S Janou Kobzovou z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Slovensko prešlo zaujímavú cestu prechodu z jedného spoločenského systému do druhého. Mnohé naše štartovacie pozície boli rovnaké. Taktiež som si všimol, že hoci nemáte veľký parlament, je veľmi aktívny. Videli sme, že sú v ňom horúce diskusie.

Aká je základná filozofia Kazachstanu ako štátu?

Ukrýva sa v dokumente Stratégia 2030, ktorú sme aktualizovali na Stratégia 2050. Náš prvý prezident, zakladateľ štátu Nursultan Nazarbajev, určil úlohu, aby sa Kazachstan dostal do roku 2050 do rebríčka 30 najrozvinutejších krajín sveta.

Samozrejme sme sa pozreli vôkol. Pochopili sme, že 30 najrozvinutejších krajín sveta sú členmi OECD. Preto sme zaklopali na dvere OECD. Opýtali sme sa, či sa môžeme stať členmi tohto klubu. Preto posledné roky zvyšujeme naše štandardy na úroveň OECD v oblastiach boja s korupciou,  štatistiky a ľudských práv.

Ivan Korčok a Jeržan Kazychan. Fotografia: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Aké výzvy čakajú Kazachstan v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva?

Pracujeme na postupnej transformácii ekonomiky preč od závislosti na surovinách s výraznou uhlíkovou stopou. Kazachstan je vo svete známy ako exportér ropy, zemného plynu, uránu a iných surovín. Chápeme, že naša budúcnosť nemôže byť závislá od surovinovej ekonomiky. Vláda preto pracuje nad prechodom od industrializácie k diverzifikácii, smart ekonomike, digitálnej ekonomike.

Chápeme, že najdôležitejší kapitál čo máme sú ľudia. Treba do nich investovať. Krajina preto pumpuje peniaze do vzdelávania ľudí. Pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi sa začal program štúdia mladých ľudí v zahraničí.

Veľmi dôležitý je v tomto zmysle program  Bolašak – budúcnosť.  Je to medzinárodné vzdelávacie štipendium iniciované prvým prezidentom Kazašskej republiky Nursultanom Nazarbajevom.

Cieľom programu je vyškoliť personál a špecialistov pre prioritné odvetvia hospodárstva krajiny. Program zahŕňa získanie vedeckého titulu na vysokých školách a vedecké a priemyselné stáže v popredných spoločnostiach a univerzitách na svete.

Čo za plány má súčasná kazašská vláda v oblasti vzdelania a zdravotnej starostlivosti o ľudí?

Chceme dosiahnuť stav udržateľného rozvoja úrovne zdravotných služiev. Máme svoje vlastné lieky, vakcínu proti COVID-19 QazVac. Vyrobili sme 600 000 dávok. Usilujeme sa o jej registráciu v Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pre krajinu je veľmi dôležitá otázka biologickej bezpečnosti.

Systém vzdelávania by mal byť čo najkomplexnejší a nastavený v prospech ekonomiky. Chceme, aby mladí ľudia pracovali v krajine a aby pracovali v jej prospech. Napríklad v sfére biologického výskumu Kazachstan dosiahol veľké úspechy.

Aby naša veda a ekonomika stíhala  v pretekoch s tou západnou, tak prednedávnom vláda prijala rozhodnutie o prevode kazašskej abecedy, ktorá vychádza z azbuky, na latinku.  Urobilo sa to nie preto, aby sme niekoho urazili, alebo sme niekomu urobili zle. Celý svet dnes používa angličtinu ako univerzálny dorozumievací jazyk. Akákoľvek informácia, ktorú hľadáte v sieti je prístupnejšia v latinskej abecede. Nie je to jednoduchá úloha. Pracujeme na tom. Sme jediná krajina v strednej Ázii, ktorá má veľa etník, viac ako stotridsať.

Ako vidíte budúcnosť vzťahov s Európskou úniou?

Európska únia je náš najväčší obchodný a investičný partner. Medzi najväčších partnerov patria veľké ekonomiky ako napríklad Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Nedávno sme podpísali zmluvu s firmou Airbus na dodávku dvoch veľkých lietadiel Airbus 400. Objem obchodu dosahuje päťsto miliónov dolárov

Nedávno sme si pripomenuli tridsať rokov ukončenie jadrových pokusov na strelnici v regióne Semipalatinska. Aká je pozícia Kazachstanu v otázke jadrových zdraní?

V tejto otázke máme principiálnu pozíciu. Kazachstan podpísal a ratifikoval dohodu o zákaze jadrových zdraní. V tomto roku si pripomíname pätnáste výročie podpisu dohody o bezjadrovej zóne v strednej Ázii. Obyvatelia Kazachstanu na sebe pocítili dôsledky jadrových pokusov. Ako vyhlásil prezident Nursultan Nazarbajev, k stému výročiu OSN by mal byť svet bez jadrových zdraní. Perspektívy nie sú veľmi žiarivé, ale s inými krajinami pokračujeme pracovať v problematike nerozširovania a zákazu jadrových zbraní.

Kazašské vagóny s múkou.

Aké sú perspektívy možných vzťahov s novým vedením Afganistanu?

Pozícia Kazachstanu je v súlade s postojom celého civilizovaného sveta. Sme za inkluzívnu vládu. Vo vláde musia byť zastúpené všetky národnosti, a politické skupiny. Afganistan by mal byť krajinou bez terorizmu a bez obchodu s drogami. Sme sa územnú celistvosť a nezávislosť Afganistanu. Štát by mal žiť v mieri. Vidíme, že situácia je veľmi komplikovaná. V súčasnosti je našou úlohou predovšetkým pomôcť jednoduchým ľuďom. Veľvyslanectvo v Kábule sme neopustili. Udržujeme kontakty s novou administratívou. Afgánskemu ľudu sme poskytli humanitnú pomoc. Do krajiny sme vypravili sedemdesiat päť vagónov múky. To je päť tisíc ton. Cez program OSN poskytujeme ďalších dvadsaťpäť tisíc ton. Vyzvali sme Európsku úniu, aby s Kazachstanom spolupracovala v tejto oblasti materiálnej pomoci Afgáncom. Súčasne spolupracujeme so stálou misiou OSN v Afganistane, ktorá má zastúpenia v jednotlivých provinciách.

Modrá mešita v Kábule.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.