Veľká Británia: export generuje 3 miliardy pridanej hodnoty a 2 ,6% z celkovej zamestnanosti v SR

BRATISLAVA – Gabriela Dovaľová a Boris Hošoff z Ekonomického ústavu SAV a Erika Majzlíková z Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity zistili, že vývoz tovarov a služieb do Veľkej Británie vytvára približne 3 miliardy eur pridanej hodnoty. Export viaže 60 000 pracovných miest, čo je približne 2,6% zamestnancov v slovenskej ekonomike. Ide o údaje z roku 2016.

Autori opisujú štatistické údaje, ale neprichádzajú k žiadnym záverom. K niektorým záverom prišli iné inštitúcie. Podľa analytického komentára Národnej banky Slovenska (NBS) vystúpenie Veľkej Británie môže spomaliť rast slovenskej ekonomiky do roku 2020 o 0,3%.  To by znamenalo o 5 300 menej pracovných miest.  Podľa prepočtov poisťovne Coface z roku 2018 by Slovensko prišlo o 7 500 pracovných miest, najmä v automobilovom priemysle.

Inštitút finančnej politiky (IFP) odhadol pokles národného hospodárstva v pásme od 0,7 – 1,4% v dlhodobom horizonte 5 až 10 rokov. Pokles by mal byť v prvých dvoch rokoch.  Podľa IFP Brexi môže spomaliť európsku ekonomiku o 0,2 – 0,4%.