Vedec a manažér Pavol Mešťan nie je medzi nami

BRATISLAVA – Dnes 29. apríla 2022 ráno svet opustil profesor Pavol Mešťan (4. 11. 1946). Dožil sa 75 rokov.

Pavol Mešťan sa pre rokom 1989 zaoberal analýzou politických systémov a politických strán v západných krajinách. Na dané témy prednášal. Po roku 1989 zakladal a viedol Múzeum Židovskej kultúry v Bratislave, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea.  Bol jeho prvým riaditeľom. Múzeum sa začalo formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry, v roku 1991. V roku 1994 sa stalo samostatnou špecializovanou jednotkou SNM. Múzeum sa zameriava na prezentáciu duchovnej a hmotnej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Expozície a výstavy verejnosti približujú predmety každodenného života, dokumenty i artefakty výtvarného umenia.

Bol aj zakladateľom múzea holokaustu v Seredi. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

Profesor Pavol Mešťan sa venoval judaistike, alebo židovským štúdiám. Je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním dejín, kultúry a náboženstva Židov. Zanechal po sebe množstvo vedeckých štúdií, vedecko – popularizačných článkov a monografií. O jeho knihe Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska (1989 – 1999) Dr. Raphel Vago z Tel – Avivu napísal: “Štúdia je napísaná s akademickou dôkladnosťou a štýlom, ktorý otvára okno čitateľovi na témy, ktorá sa v takom širokom kontexte  predstavuje po prvý raz od roku 1989.”

Celý život bol pozitívne naladeným človekom s vysokou mierou empatie, veľkou dušou,  a kultivovaným ústnym a písomným prejavom.

Súčasné vedenie Slovenského národného múzea ho uvoľnilo z funkcie tak, že mu prostredníctvom kuriéra doručilo domov výpoveď. Bez poďakovania, bez stisnutia rúk.

Česť jeho pamiatke!