V ruskej ekonomike chýba do 2 miliónov mužov

MOSKVA – Ruská ekonomika vstupuje do etapy mikroekonomickej krízy, teda do etapy problémov firiem.

Po čiastočnej mobilizácii v Ruskej federácii, ako sa oficiálne nazýva podľa vyhlášky prezidenta Ruskej federácie, sú tri skupiny mužov. Mobilizovaných bolo približne 0,5 milióna mužov, 1 milión odišlo do zahraničia a ďalších 0,5 milióna sa skrýva. Na trhu práce teda chýba približne 2 milióny mužov. Dané údaje zistili Finančné noviny v ruských médiách.

Niektoré z údajov vychádzajú zo zníženia z počtu uzavretých manželstiev v Ruskej federácii.

To znamená, že v dôsledku mobilizácie trpia podniky v Ruskej federácie. Jednoducho povedané, v podnikoch budú musieť začať pracovať ženy.  Taký istý výpadok mužskej pracovnej sily bol aj po II. svetovej vojne. Ženy vtedy betónovali, stavali, boli za sústruhmi.

Strata mužskej pracovnej sily povedie, v dôsledku nepripravenosti žien na rôzne mužské profesie, k zníženiu efektívnosti a ziskovosti podnikov, teda aj k nižším príjmom verejného rozpočtu.

Mikroekonómia je odvetvie ekonómie hlavného prúdu , ktoré študuje správanie jednotlivcov a firiem pri rozhodovaní o alokácii vzácnych zdrojov a interakcie medzi týmito jednotlivcami a firmami. Mikroekonómia sa zameriava na štúdium jednotlivých trhov, sektorov alebo odvetví na rozdiel od národného hospodárstva ako celku, ktorý sa študuje v makroekonómii .

Jedným z cieľov mikroekonómie je analyzovať trhové mechanizmy , ktoré stanovujú relatívne ceny medzi tovarmi a službami a prideľujú obmedzené zdroje medzi alternatívne použitia. Mikroekonómia ukazuje podmienky, za ktorých voľné trhy vedú k žiaducim alokáciám. Analyzuje tiež zlyhanie trhu , kde trhy nedosahujú efektívne výsledky.