Ekonomika nemala vyššiu dôveru ani v októbri, nálada bola najnižšia za posledných 19 mesiacov

BRATISLAVA – Pokles dôvery v slovenskú ekonomiku trvá už piaty mesiac po sebe. Atmosféra sa medzimesačne zhoršila u spotrebiteľov, medzi podnikateľmi vládol pesimizmus v obchode a v priemysle. Naopak, optimistickejšie boli naladení podnikatelia v stavebníctve a v službách.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Dôvera k vývoju slovenskej ekonomiky medzi podnikateľmi v októbri medzimesačne klesla v obchode a v priemysle, naopak, mierne zlepšenie zaznamenali v stavebníctve a v službách. Naďalej klesá dôvera spotrebiteľov, medzimesačne sa znížila už šiesty mesiac po sebe.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Indikátor dôvery priemysle (sezónne upravený) sa po miernom zvýšení v predchádzajúcom mesiaci v októbri opäť medzimesačne znížil. Pokles o 3 percentuálne body (p. b.) na hodnotu -10,7 ovplyvnil pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Najväčšími pesimistami boli respondenti vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a ostatných nekovových výrobkov.

Dôvera v službách sa v októbri mierne zvýšila, indikátor dôvery medzimesačne vzrástol o 1 bod na hodnotu 0,3. Zlepšenie ovplyvnil nárast indikátorov dopytu. Dopyt po službách za posledné tri mesiace vzrástol o 2 body na hodnotu -2, a to najmä v ubytovacích a stravovacích službách, informáciách a komunikácii, či v ostatných činnostiach. Očakávaný dopyt zaznamenal rast o 4 body na hodnotu 15, vyšší dopyt pritom očakávajú spotrebitelia najmä v oblasti informácií a komunikácie, administratívnych a podporných činnostiach, ale aj v umení, zábave a rekreácii.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršuje už šiesty mesiac po sebe. Pri medzimesačnom poklese o 1,9 bodu padol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) v októbri na úroveň -36, čo je najnižšia hodnota za posledných 19 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršili hodnotenia v troch zo štyroch zložiek indikátora. Pesimistickejší očakávali respondenti najmä vývoj nezamestnanosti, obavy však vzrástli aj z očakávaných úspor, ako aj finančnej situácie domácností. Optimistickejšie boli hodnotenia týkajúce sa vyhliadok na vývoj celkovej hospodárskej situácie.

Indikátor dôvery v obchode v októbri klesol oproti septembru o 4,7 p. b. na hodnotu 18,3. Respondenti negatívne hodnotili pokles podnikateľských aktivít, najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Zároveň očakávajú aj nižšie splnenie požiadaviek od dodávateľov, najmä v oprave motorových vozidiel a predaji dielov a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

Dôvera v stavebníctve sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšila, sezónne upravený indikátor dôvery vzrástol o 1,5 p. b. na -10,5. Vývoj ovplyvnili priaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, predovšetkým podnikov realizujúcich výstavbu budov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.