V Rusku dediny prízraky úplne bez obyvateľov

V Rusku je 20 000 dedín bez obyvateľov. V ďalších je 36 000 po jednom obyvateľovi.

Na periférii oblastí bez černozeme sa obec postupne rozpadá. Černozem je najúrodnejší pôdny typ ležiaci na sprašových pokryvoch nížin, má nasýtený sorpčný komplex. Na Zemi sa nachádzajú dve veľké černozemné oblasti: jednak kanadské prérie, jednak pás medzi južnou Ukrajinou, južným Ruskom a Sibírou.

Paradoxne je moskovský región najvýkonnejším poľnohospodárskym výrobcom v Strednom regióne. Na predmestí Jaroslavl, Kostroma, Tver, sa tiež rozvíja vidiek: investujú sa tam, objavujú sa poľnohospodársko-priemyselné podniky a poľnohospodári úspešne pracujú. V týchto miestach je boj o krajinu, pretože tam bývajú aj obyvatelia leta. Ak však od týchto miest prejdete 50 kilometrov, uvidíme rozpadajúce sa domy a opustené polia.

Faktom je, že Nečiernozemský región je špeciálnym územím s ťažkými podmienkami pre poľnohospodárstvo kvôli malému obrysu polí a bažiny. V druhej polovici dvadsiateho storočia sa tu veľa investovalo do poľnohospodárstva, až do roku 1975 technické vybavenie za týchto sociálno-ekonomických podmienok nedosiahlo hranicu efektívnosti. Začala stagnácia. V takýchto podmienkach, poľnohospodárstvo bolo veľmi nákladné pre štát: za jeden rubľ z produktov dostal viac ako 90 kopejok, čo bola štátna dotácia.

Dôvodom bola nedostatočná pozornosť osídlenia obce, zaostalosti sociálnej infraštruktúry. Na druhej strane, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia začali kolektívni poľnohospodári hromadne vydávať pasy a Chruščovove obmedzenia osobných dcérskych fariem, zavedené v 50. – 60. rokoch, výrazne prispeli k túžbe dedinčanov do miest. Rusko vstúpilo do štádia najaktívnejšej urbanizácie a tento proces sa už nemohol zastaviť. V rokoch 1960-1980 odišlo do mesta až milión ľudí ročne.

Začiatkom deväťdesiatych rokov začali ľudia aktívne registrovať farmy. Do roku 1995 existovalo množstvo privilégií pre poľnohospodárov: každý občan mohol podať žiadosť, predložiť plán rozvoja hospodárstva, získať pôdu z fondu na prerozdeľovanie a dokonca aj pôžičku. Je pravda, že bolo ťažké dostať sa z kolektívnej farmy s pozemkom a spravidla dali najhoršie pozemky. Odvtedy prežili len aktívni ľudia a odborníci. V roku 2000 Rusko oficiálne zaregistrovalo 260 tisíc fariem, hoci menej ako polovica z nich skutočne pracovalo. V roku 2016 sčítanie ukázalo, že je ich menej ako 140 tisíc – pre takú veľkú krajinu je to veľmi malé.

Od roku 2000 sa poľnohospodárstvo aktívne rozvíja. Investície smerovali nielen z potravinárskeho priemyslu – banky, obchodné spoločnosti, dokonca aj Gazprom, sa ponáhľali investovať do poľnohospodárstva. Niekto prišiel vážne a na dlhú dobu, niekto – získať rýchly zisk, vyčerpanie pôdy. Začal sa boj o územie, ale hlavne na predmestiach a na juhu. V Čiernej Zemi pokračovalo ničenie. Iba v jednotlivých centrách sa objavili veľké poľnohospodárske podniky pôsobiace v Moskve a Petrohrade, ktoré takmer obnovili produkciu hydiny a bravčového mäsa. V tom istom čase krajiny zostali opustené, pretože rástli svoje potraviny tam, kde sú ziskové, to znamená v ich jednotkách na juhu