V roku 2023 uzbecká ekonomika porastie 4,5 – 5 %

TASKENT – Odhaduje sa, že v roku 2023 uzbecká ekonomika porastie o 4,5 – 5 %.

Očakávaná miera inflácie v roku 2023 bude podľa základného scenára 8,5 – 9,5 %. Uvádza sa to v tlačovej správe centrálnej banky po zasadnutí BOD.

Regulátor zdôraznil, že v súlade s aktualizovanými prognózami makroekonomického vývoja je vysoká pravdepodobnosť spomalenia HDP v 1. štvrťroku tohto roka.

Menovú politiku v tomto roku môže podľa centrálnej banky na jednej strane limitovať stúpajúci trend jadrovej inflácie a štrukturálne zmeny v ekonomike, na druhej strane riziká vonkajších ekonomických podmienok a ponukových faktorov. .

„Centrálna banka bude naďalej pozorne hodnotiť vplyv menových podmienok na dopyt, ceny a inflačné očakávania. Prijaté opatrenia budú smerovať k zabezpečeniu rovnováhy ponuky a dopytu, tvorbe inflácie v pásme prognózovaného koridoru a dosiahnutiu strednodobého cieľa 5 %,“ uviedol regulátor.

V prípade potreby centrálna banka spolu s príslušnými ministerstvami dodatočne vypracuje a prijme opatrenia na zníženie nepeňažných faktorov inflácie, odstránenie výpadkov v dodávateľských reťazcoch a zabezpečenie potrebných objemov dodávok.