V Európskej únii stúpli náklady na mzdy o 2,3%

Hodinové náklady práce vzrástli v eurozóne (EA19) o 2,3% a v EÚ-28 o 2,8% v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. V treťom štvrťroku 2018 sa hodinové náklady práce zvýšili o 2,5% a 2,6%. Tieto zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie
Dve hlavné zložky nákladov práce sú mzdy a platy a nemzdové náklady. V eurozóne vzrástli náklady na mzdy a platy na jednu odpracovanú hodinu o 2,3% a nemzdová zložka o 2,4% v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. V treťom štvrťroku 2018 boli ročné zmeny + 2,3% a + 2,9%.