Medziročná harmonizovaná inflácia v auguste dosiahla jednocifernú hodnotu 9,6 percenta

BRATISLAVA – Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v auguste 2023 prvýkrát po 16 mesiacoch jednocifernú hodnotu 9,6 %.
Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,1 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v auguste 2023 hodnotu 13,4 %, v júli 2023 mala hodnotu 13,7 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V auguste 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore doprava (celkový kladný príspevok 0,31 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii bol najviac ovplyvnený zvýšením cien pohonných hmôt). Druhý najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v auguste v porovnaní s cenovou úrovňou v júli mal odbor reštaurácie a hotely (0,07 p. b.). Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,28 p. b. – najmä vplyvom zníženia cien potravín).

Výsledný sumár harmonizovanej inflácie za august 2023 v rámci Európy sa dozviete 19. septembra 2023 od 11. hodiny na stránkach Eurostatu (PDF – 224 kB).