V Európe obete ekonomického cyklu v priemysle

Spomalenie pociťujú európske a severoamerické firmy najmä v chemickom priemysle. Počet insolvencií tento rok vzrastie naprieč viacerými sektormi. V strednej Európe až o 4 %.

  • Hromadia sa znaky spomalenia globálnej ekonomiky
  • Tento rok sa počet insolvencií zvýši v dvoch tretinách krajín (+ 3 % v západnej Európe, +4 % v strednej Európe)
  • Chemický priemysel v Európe a Severnej Amerike reaguje na pokles príležitostí v automobilovom sektore
  • Zlepšenie v hodnotení si pripisujú firmy na Blízkom východe vrátane Saudskej Arábie

 Najdlhší priemyselný boom za posledných tridsať rokov v eurozóne je minulosťou. Skončil vlani v novembri a dopad zmeny sa už prejavuje na výsledkoch za prvý štvrťrok 2019. Globálny obchod sa spomaľuje – nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, prognózuje spomalenie 2,3 % oproti 3 % v roku 2018. Očakáva sa, že aj celosvetový rast HDP bude najnižší od roku 2016. Prognóza je + 2,9 %, čo je v porovnaní s rokom 2018 menej o 0,3 percentuálneho bodu. Dôvera firiem je veľmi nízka a opatrnejšie sú aj pokiaľ ide o ich investície. Coface preto očakáva, že v tomto roku sa počet insolvencií firiem zvýši v 26 z 39 analyzovaných krajín, kým v roku 2018 to bolo iba 19.

Nie je prekvapením, že európske spoločnosti sú najzraniteľnejšie: Coface predpokladá 3 % nárast insolvencií v západnej Európe a 4 % v strednej a východnej Európe. Ako Coface upozorňuje v najnovšej analýze, v Nemecku je podnikateľská dôvera vo výrobnom sektore nahlodaná oveľa silnejšie ako medzi susedmi. „Vysoký stupeň otvorenosti nemeckého hospodárstva v kombinácii s vystavením rizikovým destináciám, ako je Turecko, Veľká Británia, Čína a v menšej miere aj Spojené štáty americké, brzdia medzinárodný predaj. Objednávky pre výrobcov v marci klesli o viac ako 4 %, čo je najnižšia miera od januára 2017,“ podotýka Coface.

Po tom, čo Coface zhoršil začiatkom roka hodnotenie automobilovému sektoru v Európe, Severnej Amerike a Latinskej Amerike, prišili na rad subdodávatelia, ktorí čelia poklesu predaja automobilov. Ovplyvnené sú najmä firmy z chemického sektora, no citlivé na rastúce ceny ropy a etánu, na zmeny v regulačnom rámci a na ekologickejšie správanie spotrebiteľov sú aj petrochemické firmy. „Tento trend prispel k tomu, že sa Coface rozhodla znížiť hodnotenie rizika pre chemický sektor v Spojených štátoch, Nemecku a Holandsku na stredné riziko a vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku na vysoké riziko,“ konštatuje  spoločnosť.

Nárast cien ropy, ktorý by mal podľa Coface zostať tento rok na úrovni v priemere 659 USD, a nedávne preorientovanie menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému pomáhajú stabilizovať úverové riziko na Blízkom východe. Hodnotenie Saudskej Arábie sa preto zlepšilo na úroveň B. Odvetvie textilného, ​​odevného a drevárskeho priemyslu tiež profituje zo zvýšených rozpočtových výdavkov, čo vysvetľuje zvýšenie ich hodnotenia na stredné riziko. V Spojených arabských emirátoch, ktorých hodnotenie krajiny Coface zlepšila už vo februári minulého roka, teraz zlepšila hodnotenie na stredné riziko aj pre tri sektory: automobilový priemysel a maloobchod poháňaný silnejším rastom, investíciami a cestovným ruchom aj vzhľadom Expo 2020, a textilno-odevný priemysel, čo zas súvisí so zvýšenou kúpnou silou a meniacim sa správaním spotrebiteľov.