Uzbekistan: nový podnik skvapalnenia plynu

TAŠKENT – V regióne Qašqadarya v Uzbekistane v závere decembra otvorili  závod na výrobu syntetického kvapalného paliva GTL v hodnote 3,42 miliardy dolárov.

Ročne sa plánuje výroba produktov nahrádzajúcich dovoz ropných produktov a uhľovodíkov v celkovej výške viac ako 1 miliarda USD. Prezident sa zúčastnil na slávnostnom otvorení areálu.

Podnik slávnostne otvoril prezident Uzbekistanu Šavkat Mirzovieev.

Mimochodom podobné veľké komplexy boli postavené len v štyroch krajinách sveta – Katare, Nigérii, Južnej Afrike a Malajzii.

Závod má viac ako 10 000 kusov zariadení vyrobených približne 130 poprednými podnikmi v 24 krajinách vrátane Japonska, Južnej Kórey, Singapuru, USA, Nemecka, Talianska, Veľkej Británie, Ruska a Číny. Získal 140 medzinárodných licencií a patentov na používanie technologických riešení, zariadení a procesov. Väčšina z nich nemá vo svete obdobu.

Závod je schopný spracovať 3,6 miliardy metrov kubických zemného plynu ročne a vyrobiť 307 tisíc ton leteckého petroleja, 724 tisíc ton motorovej nafty, 437 tisíc ton nafty, 53 tisíc ton skvapalneného plynu. Závod môže fungovať v piatich rôznych režimoch a adaptívne zvyšovať objem výroby tých produktov, na ktoré bolo prijatých viac objednávok.

Plánuje sa, že UzGTL bude ročne vyrábať produkty nahrádzajúce dovoz ropných produktov a uhľovodíkových surovín v celkovej výške viac ako 1 miliarda USD alebo 12,8 bilióna súm.

Prezident poveril zodpovedné osoby, aby rozšírili geologický prieskum a posilnili surovinovú základňu miestnych podnikov.