Uzbekistan: na podporu malých a stredných podnikov vláda vymedzí celkom 2 mld. USD

TAŠKENT- Prezident Uzbekistanu Šavkat Mirziyoyev sa stretol s podnikateľmi a oznámil pridelenie 2 miliárd amerických dolárov na podporu malých podnikov.

Pred dialógom vzniklo call centrum, ktoré prijalo, analyzovalo a zhrnulo viac ako 12 tisíc požiadaviek od zástupcov obchodných štruktúr. Počas otvoreného dialógu prezident predložil nové iniciatívy, výhody a preferencie zamerané na rozvoj podnikania v krajine. Zavedú sa teda samostatné prístupy na podporu podnikov ich rozdelením do kategórií. Pre malé podniky sa zavádza jednotná sadzba dane vo výške 4 %. Väčšie podniky zaplatia počas jedného roka 2-krát nižšiu daň z príjmu, čo uľahčí činnosť 370 000 podnikateľom. Pre stredné podniky s vysokým potenciálom rastu sa zavádzajú daňové stimuly a kompenzácie. Napriek ekonomickým ťažkostiam spôsobeným pandémiou bolo oznámené zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty a štát vyčlení 20 miliárd dolárov na podporu malých podnikateľských projektov.
Výška platieb za privatizáciu pôdy sa znižuje až 10-krát. Krajina vyhlasuje moratórium na obdobie 3 rokov na zavedenie nových druhov zodpovednosti a sankcií voči podnikateľom a ruší duplicitné kontrolné funkcie 26 rezortov. Výrazne sa znížila výška pokút od podnikateľov, vrátane úplného zrušenia trestnej zodpovednosti za porušenie pravidiel živnosti. Prezident navrhol zriadiť čestný titul „Ctený podnikateľ Uzbekistanu“ ako ocenenie práce predstaviteľov podnikov, ktorí vytvorili množstvo pracovných miest a zaviedli inovácie vo svojom odbore.