HBSC & BCG: obmedzenia mínus 10 biliónov USD

BOSTON / LONDÝN –  Obchodné vojny a ďalšie protekcionistické bariéry, ktoré  robia vlády rôznych krajín stáli svetovú ekonomiku 10 biliónov dolárov. O túto sumu sa globálny HDP do roku 2025 zníži v dôsledku zníženia dovozu, vypočítali analytici z Boston Consulting Group spolu s investičnou bankou HSBC.

HSBC Holding plc je britská nadnárodná holdingová spoločnosť zaoberajúca sa bankovníctvom a finančnými službami. Boston Consulting Group (BCG) je medzinárodná poradenská spoločnosť poskytujúca služby v manažmente a strategickom poradenstve.

Protekcionizmus je pojem pochádyajúci z latinského jayaka, kde  protectio znamena ochranu, čiže protekcionistický je ekonomický termín, vyjadrujúci uprednostňovanie a ochranu vlastných výrobkov, služieb a pracovníkov pred zahraničnou konkurenciou. Máva diskriminačný charakter a stojí v opozícii k voľnému medzinárodnému obchodu. K tejto ochrane vnútorného trhu môže stať využiť niekoľko ekonomických nástrojov, akými sú napríklad stanovenie menového kurzu, výrobné a exportné dotácie, štátne úvery, hlavne však sústava dovozných ciel a kvót.

Straty vo výške niekoľko biliónov dolárov sa očakávajú pre globálnu ekonomiku, ak vlády rôznych krajín neopustia clá a ďalšie prekážky, ktoré bránia medzinárodnému obchodu a sú určené na ochranu miestnych výrobcov na domácom trhu. Straty budú obzvlášť významné na pozadí pretrvávajúcej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusov.

Autori zostavili dva scenáre, každý popisujúci obchodné interakcie medzi krajinami G20. Prvý znamená vysokú úroveň slobody obchodu s minimálnymi obmedzeniami, druhý naopak ich maximálny možný počet s ďalším posilňovaním v budúcnosti.

V prvom scenári sa celková hodnota tovaru vstupujúceho na medzinárodný trh každoročne zvyšuje o 2 – 2,6 percentuálneho bodu a svetový HDP – o 1,8 – 2,3 percentuálneho bodu. Druhý scenár bude znamenať zastavenie rastu objemu obratu zahraničného obchodu a s ním rast globálneho HDP od druhého roku. Autori zároveň nezohľadnili trh služieb, ktorý sa obmedzil na tovar, čo by mohlo znamenať ešte väčšiu potenciálnu škodu.

Pozitívny efekt upustenia od protekcionistických opatrení by mohol do roku 2025 dosiahnuť 6,3 bilióna dolárov, zatiaľ čo negatívny efekt, ak sa zachovajú a zvýšia, je 4,9 bilióna dolárov. Analytici poznamenávajú, že v súvislosti s pandémiou koronavírusov môže byť voľný obchod prospešný pre jednotlivé krajiny aj pre svetové spoločenstvo ako celok.

Aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom, je potrebné posilniť úlohu a význam medzinárodných inštitúcií, ako je Svetová obchodná organizácia (WTO), vytvoriť všeobecne používaný súbor pravidiel zameraných na zníženie protekcionizmu a jeho vplyvu na ekonomiku a systematicky zavádzať technológie elektronického obchodu.

Obchodná vojna medzi USA a Čínou sa začala koncom roku 2017 zavedením obmedzujúcich ciel na množstvo čínskych tovarov. Peking následne reagoval zrkadlovými opatreniami a ku konfrontácii sa pridali aj ďalšie krajiny vrátane Európskej únie. V januári 2020 vstúpili USA a Čína do prvej fázy globálnej dohody, ktorá by ukončila obchodnú vojnu. Umožňoval zvýšený nákup amerického tovaru zo strany Číny, hlavne poľnohospodárskej. Jeho plná implementácia a príprava druhej fázy však boli prerušené v dôsledku prudkého poklesu globálneho dopytu uprostred krízy.