USA: riziko situácie zlyhania splácania úverov štátu

WASHINGTON – Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala Kongres pred hrozbou defaultu a sprievodnými „nenapraviteľnými škodami“ na ekonomike krajiny. Vedeniu zákonodarného orgánu USA poslala list.

Default, alebo aj zlyhanie, je nesplatenie dlhu, vrátane úrokov alebo istiny, z úveru alebo cenného papiera. Situácia môže nastať, keď dlžník nie je schopný uskutočniť včasné platby, zmešká platby alebo sa vyhne platbám alebo ich zastaví. Jednotlivci, firmy a dokonca aj krajiny môžu zlyhať pri splácaní pôžičiek, ak nedokážu dodržať svoje dlhové záväzky. Veritelia často počítajú riziká zlyhania s dostatočným predstihom.

Podľa americkej ministerk financií, situácia zlyhania pri splácaní úveru nastane vtedy, ak sa strop verejného dlhu nezvýši po 31. júli 2021, alebo sa nezastaví limit požičiavania. Ak k strop vládneho dlhu nebude zmrazený alebo zvýšený, do 1. októbra, keď sa v Spojených štátoch začne nový finančný rok, môže byť vážne narušená schopnosť vlády platiť dlhy za svoje záväzky, pretože na toto obdobie sú načrtnuté významné rozpočtové výdavky.

Podľa ministerky financií toto zlyhanie „spôsobí nenapraviteľné škody na americkej ekonomike a ekonomickom postavení všetkých Američanov“. Zdôraznila, že „aj samotná hrozba“ zlyhania v minulosti už poškodila americké hospodárstvo.

Americká ministerka obchodu Gina Raimondo predtým uviedla, že starnúce obyvateľstvo zasiahne ekonomiku krajiny silou „tony tehál“ bez zvýšenia federálnej pomoci. V súčasnosti má 16,5 percenta obyvateľov USA, teda 54 miliónov, viac ako 65 rokov. Do roku 2030 sa tento počet zvýši na 74 miliónov. Počet ľudí nad 85 rokov, ktorí zvyčajne potrebujú pomoc, rastie ešte rýchlejšie. V marci americký prezident Joe Biden navrhol zvýšenie pomoci pre Američanov s nízkym príjmom. Yellen poznamenal, že pri absencii akýchkoľvek opatrení dosiahne úroveň verejného dlhu už 1. augusta zákonom stanovenú maximálnu hodnotu.