Únia miest Slovenska: nejasné a frustrujúce správy

BRATISLAVA – Únia miest Slovenska (UMS), po online rokovaní so zástupcami členských miest, vyjadruje sklamanie s priebehom, ako aj s výsledkom rokovania Ústredného krízového štábu. Jej stanovisko nájdete tu.

Súčasnú situáciu považuje za mimoriadne nejasnú a frustrujúcu. Zástupcovia miest sú šokovaní, že štát neberie mestá a samosprávy ako relevantných partnerov a súčasnú situáciu nemá vôbec pod kontrolou.

Prezident ÚMS Richard Rybníček povedal: „Vládne tu chaos a frustrácia. My jednoducho nevnímame, že štát dostatočne reflektuje odporúčania odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich. Snažíme sa zo všetkých síl reagovať na súčasnú, mimoriadne náročnú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpovedne. Všetci sme už unavení, máme toho dosť, no hlavu hore, musíme vydržať. Spoločne to zvládneme.“

ÚMS sa zároveň jednoznačne ohradzuje voči nekorektnej a zmätočnej komunikácii výsledkov skríningového testovania, ktoré vláda, posledné dni, priebežne zverejňovala. Apelujeme na to, že je nutné, aby vychádzala z finálnych a overených údajov tak, aby nedochádzalo ku dezinformáciám a zmätočným reakciám. Po ďalšom celoslovenskom skríningu jednoznačne vieme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez zástupcov miest a samospráv by štát, ďalší takýto projekt, nedokázal zrealizovať. Rovnako žiadame predsedu vlády, aby prehodnotil svoju rétoriku na adresu miest a samospráv a bral ich ako relevantných a rovnocenných partnerov, bez ktorých nie je možné riešiť žiadnu krízu. V týchto ťažkých chvíľach považujeme za kľúčovú predovšetkým korektnú spoluprácu, aby sme sa všetci dokázali maximálne sústrediť na efektívne riešenia tejto mimoriadne náročnej krízy, ktorú Slovensko, aj celý svet, prežíva.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Čestné členstvo bolo udelené prezidentovi Michalovi Kováčovi a ďalším desiatim osobnostiam. Hlavným posolstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.