Spotrebitelia smutnejší ako v decembri 2020

BRATISLAVA – Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku januára pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Informuje o tom Štatistický úrad SR. 

Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 4,3 bodu na hodnotu -36,9.Indikátor tak opäť klesol na najhoršiu hodnotu od mája minulého roka. Nachádza sa výrazne pod úrovňou spred pandémie koronavírusu, avšak stále je relatívne vzdialený od najhoršej hodnoty z apríla. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom výrazne pesimistickejší  v očakávaniach vývoja nezamestnanosti. V menšej miere taktiež v očakávaniach finančnej situácie domácností,  celkovej hospodárskej situácie a úspor v domácnostiach. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 25 bodov. Aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 17,1 bodu.